Raadslid | woordvoerder Sociaal

Katinka Kerssens

Katinka Kerssens

Over Katinka Kerssens

k.kerssens@pvdaalkmaar.nl

Ik ben Katinka Kerssens, 54 jaar en ik woon in de Hoef. Ik ben betrokken, een doorzetter en een verbinder.

Mijn passie voor politiek is aangewakkerd door mijn werk bij GGZ NHN, waarbij ik vanwege de nieuwe WMO in aanraking ben gekomen met de politiek. Mijn politieke rode hart is van huis uit gevoed door mijn vader, een echte rooie rakker uit Akersloot.

Sinds enkele maanden ben ik fractie-assistent waarbij ik me vooral bezig houd met het sociaal domein; diversiteit, zorg, dagbesteding, werk en woonzorg. Vanwege mijn kennis over deze zaken en mijn passie om te werken aan verbetering heb ik mij kandidaat gesteld.

De komende jaren wil ik aandacht besteden aan de daadwerkelijke uitvoering van de diversiteitsagenda, aan meer professionele ondersteuning in de buurthuizen en aan nog meer versimpeling in de zorg. Met doorzettingsvermogen, contact maken en goed luisteren naar wat er bij inwoners van de gemeente Alkmaar leeft, hoop ik de dromen die hier leven, waar te maken.

Het leukste aan de lokale politiek lijkt mij de werkbezoeken en het contact met de inwoners van de gemeente Alkmaar, waarbij ik hoop verbinding te kunnen maken tussen verschillende initiatieven, waardoor mensen elkaar kunnen versterken.

Over 4 jaar zeggen de mensen die op mij hebben gestemd: ‘Ik ben blij dat ik op Katinka heb gestemd omdat binnen de buurthuizen al die fantastische vrijwilligers nu betere professionele ondersteuning krijgen en de ambities van het diversiteitsbeleid echt gerealiseerd zijn’. Dus: er is ruimte voor verschil en volwaardig meedoen ongeacht leeftijd, huiskleur, afkomst, geloof, gender of beperking.