Uitnodiging: openbare themabijeenkomst a.s. woensdag

20 februari 2020

Graag nodigen wij u uit voor een openbare themabijeenkomst van de PvdA afdeling Alkmaar. Hieronder vindt u alle belangrijke informatie.

Wat:
Openbare themabijeenkomst PvdA afd. Alkmaar “Rol Alkmaarse woningcorporaties in Alkmaarse woningbouwopgave” met medewerking van de vier in Alkmaar actieve woningcorporaties Woonwaard, Van Alckmaer voor Wonen, KennemerWonen en Wooncompagnie, de Alkmaarse wethouder Wonen, en de PvdA fractie.

Wanneer:       Woensdag 26 februari 2020 om 20:00 uur; Inloop van af 19:30

Waar:             Huis van de wijk De Alkenhorst,  Schelfhoutlaan 4, 1816 LG Alkmaar

Voor wie:
Allen die geïnteresseerd zijn in de realisatie van de woningbouwtaakstelling van Alkmaar.

Toelichting:
De Gemeente Alkmaar staat de komende 10 jaar voor een grote woningbouwopgave. De te ontwikkelen Kanaalzone biedt hiervoor ruime mogelijkheden. Binnen de  PvdA-afd. Alkmaar wordt hierover al enige tijd nagedacht. In het huidige College van B en W heeft onze wethouder Paul Verbruggen onder meer de portefeuille ‘Wonen’.

Wij zien in deze woningbouwopgave een belangrijke rol weggelegd voor de Alkmaarse woningbouwcorporaties en wij gaan hierover met hen in gesprek.

De belangrijkste vragen die aan bod komen zijn:

  • Wat ziet u als de meerwaarde van een corporatie, die sociale woningen bouwt boven een institutionele belegger?
  • Wat willen en kunnen de corporaties in het kader van de te ontwikkelen Kanaalzone en overige potentiële woningbouwlocaties binnen de gemeente?
  • Welke problemen ziet u hierbij?
  • Wat zou de gemeente kunnen doen om woningcorporaties in een goede positie te brengen om een serieuze rol te spelen in de kanaalzone?

Tevens kan aandacht worden besteed aan:

  • Wat is, bij het uitgangspunt van 1/3 sociale woningbouw het gewenste aandeel sociale huur en sociale koop?
  • Wat is een aantrekkelijke mix, mede om de doorstroming te stimuleren, van woonmilieus. (eengezinswoningen en appartementen, woonoppervlaktes, doelgroepen e.d.)
  • Hoe kan bouwproces worden versneld (systeembouw, houtskeletbouw e.d.)
  • In hoeverre zijn andere opdrachten aan de corporatiesector van invloed, zoals verduurzaming, energietransitie, enz, enz,

Wij hopen op een vruchtbare, leerzame en ook leuke bijeenkomst.

Namens bestuur en fractie van de PvdA afdeling Alkmaar,

René Brouwer
Afdelingsvoorzitter