PvdA opnieuw bezorgd over jeugdzorg regio Alkmaar

8 september 2018

Vandaag sloot de inschrijvingstermijn voor de aanbesteding Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor vijf regio’s in Noord-Holland, waaronder de regio Alkmaar.
Uit de aanbestedingskalender blijkt dat de drie grootste Gespecialiseerde Instellingen in Noord Holland, De William Schrikker Groep, Het Leger des Heils en De Jeugdgezinsbeschermers niet hebben ingeschreven op deze aanbesteding voor het jaar 2019.
Dit betekent dat vanaf 2019 geen van de aanbieders beschikbaar is voor nieuwe aanmeldingen.
Met de overige 37 regio’s in Nederland zijn nog gesprekken gaande.
De PvdA Alkmaar maakt zich hier ernstige zorgen over, omdat daarmee de continuïteit van de zorg aan een zeer kwetsbare groep kinderen in het geding komt.
Vorig jaar speelde een vergelijkbaar conflict over tarieven en administratieve lastendruk met een andere groep jeugdzorginstellingen.
De PvdA betreurt het dat de regio daar geen lering uit heeft getrokken.
Naast de regio Alkmaar doen de aanbieders niet mee in de Kop van Noord Holland, regio IJmond, regio Zuid Kennemerland en regio Gooi en Vechtstreek.
Op 19 juli jl. stelde de PvdA Alkmaar al vragen aan het college inzake het toelatingsdocument jeugdbescherming en jeugdreclassering waarbij ook zorgen werden geuit over de toename van regeldruk door invoering van tijdschrijven.
Vandaag is ook de manifestatie jeugdzorg in Den Haag en inmiddels is ook binnen de tweede kamer bekend geworden dat alle GI’s in onze regio zich niet hebben ingeschreven voor de aanbesteding.
De PvdA Alkmaar vindt deze berichten zorgwekkend en vraagt hierover aandacht met name om de werkers binnen de GI’s een hart onder de riem te steken. Tijdschrijven is geen oplossing. Wij gaan voor minder administratie, minder aanbestedings waanzin, minder werkdruk en kwaliteit voor het kind.