Alkmaar van het gas af

17 mei 2018

Alkmaar van het gas af

Onlangs sprak Diederik Samsom, oud-partijleider van onze partij en nu een van de onderhandelaars over het nieuwe Klimaatakkoord, de verzamelde raadsleden uit de regio Alkmaar toe. Zijn boodschap: er moeten tot 2050 1.000 Nederlandse woningen per dag van het gas af gehaald worden om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen. En dat kan. Maar alleen als gemeenten nu de handen ineen slaan. Met elkaar en met woningbouwcorporaties, netbeheerders, installateurs en elektriciteitsbedrijven en aan de slag gaan.

De komende raadsperiode moet besloten worden welke wijk wanneer overstapt op wat voor alternatieve warmtebron. Nu de gaskraan in Groningen definitief dicht gaat, is dat de enige manier om te voorkomen dat huishoudens, letterlijk, in de kou komen te staan. De omslag naar duurzame energie kunnen we niet overlaten aan individuele huiseigenaren die zelf moeten uitzoeken hoe ze dit aanpakken. De gemeente móet hier regie op voeren. En regionaal samenwerken.

Gelukkig heeft de regio Alkmaar goede kaarten om de energietransitie vorm te geven. Met het warmtenet van de HVC en het Energyvalley cluster op de Boekelermeer kan de energietransitie snel in gang gezet worden. De eerste plannen worden dan ook al gemaakt. Daarbij is het wel van belang dat ook inwoners tijdig betrokken worden.

De PvdA zal zich er de komende periode voor inzetten dat de gemeente Alkmaar deze uitdaging oppakt en de regie pakt in het overleg met alle andere partijen die we hier voor nodig hebben. Zodat de omslag naar een duurzame energievoorziening gemakkelijker wordt, betaalbaar blijft voor iedereen, en ook nieuwe banen in de regio creëert. Wij zien volop kansen en zullen er alles aan doen die kansen te grijpen.

 

 

 

 

 

 

 

‘De PvdA Alkmaar heeft in de afgelopen raadsperiode als grootste landelijke partij in Alkmaar en als tweede partij in de raad inhoudelijk, constructief en met een sociaal hart oppositie gevoerd.
We hebben met deze stijl als lokale afdeling onze stempel kunnen drukken en veel resultaten bereikt. Alle kandidaten zijn hierdoor zeer gemotiveerd. Geïnspireerd door wat er de afgelopen herindelingsverkiezingen in Leeuwarden is gebeurd, wil de PvdA Alkmaar de lijn doorzetten.