Persbericht

27 april 2019

Kinderen zijn geen handelswaar (persbericht)

Links Progressieve Partijen van de 18 gemeenten luiden de noodklok

Binnenkort komen wij PvdA, GroenLinks, SP en de lokale progressieve partijen uit de 18 Noord-Hollandse gemeenten met een initiatiefvoorstel om te stoppen met de aanbesteding in de specialistische jeugdzorg.  Kinderen zijn geen pak koffie! Het zijn kwetsbare mensen in onze samenleving die uitermate goede zorg verdienen. Evenals goede begeleiding voor ouders en verzorgers.  Specialistische jeugdzorg is een publieke taak en geen commerciële.

De komende maanden bespreken we een concept voorstel met onze collega-gemeenteraadsleden. Na de zomer willen we met een breed gedragen voorstel komen. In plaats van aanbesteden wensen we een lumpsum financiering. Kwaliteit en continuïteit voor deze kwetsbare kinderen staat centraal. We vinden het van groot belang dat we investeren in een duurzame relatie met een zorgaanbieder die een goed werk- en leefklimaat organiseert voor zowel kinderen en medewerkers. We maken een vergelijking met de gemeenschappelijke regelingen zoals de veiligheidsregio en de GGD waar je een langere samenwerkingsrelatie met elkaar hebt, op basis van dienstverleningsovereenkomsten.

Uit de krant hebben we vandaag moeten lezen waar al maandenlang onze zorg zit namelijk dat de nieuwe zorgaanbieder Horizon onvoldoende in staat is om zelf de Jeugdzorg plus zorg te bieden die ze onder hun hoede heeft. Samen bereidden we diverse moties voor over het niet aanbesteden van de jeugdzorg en het monitoren van de werkzaamheden van Horizon. In sommigen raden werden deze moties unaniem aangenomen, en in andere gemeenten was er klaarblijkelijk onvoldoende urgentie om dit te doen. Vandaag zullen we gezamenlijk de technische vragen indienen over de situatie bij Horizon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • PvdA: Gijsbert van Iterson Scholten, M. 06 235 57 091
  • GroenLinks: Saskia Borgers, M. 06 239 17 000
  • SP: Magreet Keesman, M. 06 304 30 936
  • Progressief: Siem Zeilemaker, M. 06 222 75 179

De 18 gemeenten zijn: Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Bergen, Koggenland, Hoorn, Schagen, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland, StedeBroec, Texel, DenHelder, HollandsKroon, Langedijk, Opmeer.

Alkmaar, 26 april 2019