1 oktober 2018

Duurzaamheid: elektrisch rijden, lasershows en afvalscheiding

In de verkiezingscampagne was duurzaamheid een van onze drie speerpunten. Sinds de  verkiezingen hebben we niet stil hebben gezeten. Daarom geven we u een korte update over wat er sindsdien met drie van onze ideeën gebeurd is.

Een van de opvallende punten in ons verkiezingsprogramma was het geschikt maken van de lantaarnpalen in onze gemeente om elektrische auto’s op te laden. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Voor bezoekers met een elektrische auto wordt het makkelijker een plek te vinden om hem op te laden. En er staan geen speciale voor elektrische auto’s gereserveerde parkeerplaatsen meer leeg als er even niemand laadt. Dit idee werd overgenomen in het coalitieprogramma en het college laat momenteel uitzoeken hoe dit in Alkmaar te realiseren valt. Afgelopen week werd onze duurzaamheidsspecialist Leo van Etten voor dit onderzoek geïnterviewd.

Een ander punt uit ons verkiezingsprogramma was het vervangen van grote vuurwerkshows door lasershows. Niet dat wij al het vuurwerk direct willen verbieden, maar echt duurzaam is het de lucht inschieten van kilo’s papier en buskruit natuurlijk ook niet. Bovendien heeft de 8 October Vereeniging vorig jaar laten zien dat een lasershow een heel mooi alternatief is. We ondersteunden dan ook van harte een motie van de Partij voor de Dieren die opriep alle door de gemeente betaalde vuurwerkshows te vervangen door lasershows of andere duurzame alternatieven.

Tenslotte afval. In het verkiezingsprogramma schreven we dat we de mogelijkheden voor het gescheiden inzamelen van afval wilden uitbreiden. Onze twee nieuwe fractieassistenten, Retty de Water en Sepouh Abrahamian, zijn hier boven op gedoken en zoeken nu uit hoe andere gemeenten ook zwerfvuil gescheiden inzamelen. En of er ook mogelijkheden zijn om op scholen meer aan afvalscheiding te doen, want jong geleerd is oud gedaan. Een oplettende ouder wees ons op een proef die hier mee gedaan was. De fractie zoekt nu uit of dit ook breder ingevoerd kan worden en wil de betreffende ouder langs deze weg graag hartelijk bedanken voor de tip!