Fractie assistent

Myrthe Wijnkoop

Myrthe Wijnkoop

Over Myrthe Wijnkoop

Als je het beter hebt dan anderen, bouw je geen hoger hek maar een langere tafel

Ik ben Myrthe Wijnkoop, 41 jaar, geboren Alkmaarse en met mijn gezin woonachtig aan de Westerweg. Als mensenrechtenjurist zet ik me in voor een samenleving op basis van rechtsbescherming, rechtvaardigheid en solidariteit.  ‘Als je het beter hebt dan anderen, bouw je geen hoger hek maar een langere tafel.’ Dat is ook mijn inzet voor Alkmaar: een stad van gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen!