Leefbaarheid
Verkiezingsprogramma

Leefbaarheid

  1. We investeren in de verenigingen in onze gemeente. Zowel in het behoud van vrijwilligers, verduurzaming van accommodaties als onderlinge samenwerking en ledenwerving.
  2. Er zijn in Alkmaar ca. 40.000 vrijwilligers actief. Zij verdienen waardering en goede ondersteuning. We versterken daartoe organisaties als Team Vrijwillig en Stichting de Waaier.
  3. We maken extra middelen vrij voor de bestrijding en preventie van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare inwoners door vrijwilligers van bv. Humanitas, Stichting Present, de Opbelbus of WonenPlus.
  4. Wijkcentra en buurt- en dorpshuizen zijn belangrijke pijlers van de inclusieve samenleving. De laagdrempelige inloopfunctie maakt hen eerste aanspreekpunt van de gemeente als plek waar mensen zonder drempels terecht kunnen voor vragen, voorlichting en ontmoeting. We evalueren het beleid om er ‘bewonersondernemingen’ van te maken: het kunnen immers geen (winstgevende) ondernemingen zijn. We kijken wat er nodig is om deze voorzieningen voor wijkbewoners in de toekomst op peil te houden en hoe we wijkcentra multifunctioneel kunnen maken door er bijvoorbeeld ook zorgaanbieders als buurtzorg, fysiotherapeuten of diëtisten in te huisvesten, of een kleine bibliotheek. Samen met de wijkcentra versterken wij de sociale aanpak in de wijken.
  5. De wethouder gebiedsgericht samenwerken ondersteunt de besturen van de wijkcentra waar mogelijk.
  6. In alle wijkcentra, buurthuizen en dorpshuizen organiseren we een laagdrempelige inloop voor allerhande problemen die inwoners van onze gemeente kunnen ervaren. Van hieruit wordt snel doorverwezen naar passende oplossingen en, indien nodig, een ‘vinger aan de pols’ gehouden. Inwoners die hier gebruik van zouden willen maken worden vanuit deze centra actief benaderd.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?