Financiën
Verkiezingsprogramma

Financiën

  1. De lokale lasten blijven op hun huidige lage niveau. Een kleine verhoging OZB is voor ons bespreekbaar als de opbrengsten hiervan terugvloeien naar ofwel de verduurzaming van de woningvoorraad of het vergroten van de kansen van starters op de woningmarkt.
  2. De gemeente gaat grenzeloos werken met ontschotte budgetten.
  3. We blijven inzetten op het verbeteren van de schuldquote, de schulden van de gemeente Alkmaar moeten afgebouwd worden. Nieuwe investeringen worden zorgvuldig beoordeeld op hun toegevoegde waarde voor de toekomst van Alkmaar.
  4. De afgelopen periode zijn verschillende gemeentelijke eigendommen als parkeergarages, scholen en theater De Vest op afstand gezet in een gemeentelijke BV. Dergelijke belangrijke voorzieningen mogen we echter nooit aan derden verkopen of privatiseren.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?