Cultuur
Verkiezingsprogramma

Cultuur

  1. We richten een stimuleringsfonds op voor de bibliotheken in Alkmaar waar de gemeente elk jaar 50.000 euro in stort om laaggeletterdheid te bestrijden.
  2. We zetten het huidige ruimhartige beleid voor kinderen en jongeren om mee te doen aan sport, cultuur en andere activiteiten (via o.a. de Alkmaarpas) voort.
  3. We gaan duurzame subsidierelaties aan met de culturele instellingen in onze gemeente.
  4. Met op termijn 30.000 nieuwe inwoners is een upgrade van de culturele voorzieningen aan het Canadaplein noodzakelijk. De komende jaren onderzoeken we de mogelijkheden en kosten hiervan.
  5. We versterken de culturele broedplaatsen in onze gemeente zoals de Drukkerij en Gasfabriek.
  6. Met de regio Noord-Holland Noord ontwikkelen we een regionaal cultuurplan
  7. We bieden Poppodium Victorie en cultureel centrum de Groene Zwaan de ruimte voor verdere ontwikkeling van alternatieve cultuuruitingen, bijvoorbeeld middels subsidies.
  8. In samenspraak met Alkmaar Marketing stimuleren en vergroten we de toegankelijkheid van erfgoedtoerisme.
  9. In alle bestemmingsplannen en gemeentelijke welstandsnota’s wordt een zogeheten ‘erfgoedtoets’ opgenomen: een verplichte paragraaf met bestaande cultuurhistorisch relevante informatie die integraal meegenomen wordt in de afwegingen voor toekomstige ontwikkelingen.

Deel dit