Armoedebeleid
Verkiezingsprogramma

Armoedebeleid

Betere schuldhulpverlening, voorkomen van financiële problemen en maatregelen voor werkende armen.

  1. We treffen specifieke maatregelen voor werkenden met een te laag inkomen om van rond te komen.
  2. In het kader van schuldenpreventie worden laagdrempelige cursussen over omgaan met geld aangeboden, zowel digitaal als in buurt- dorps- of wijkcentra.
  3. Met woningbouwcorporaties en andere betrokkenen wordt ingezet op het te allen tijde voorkomen van (economische) dakloosheid. Wonen is immers een grondrecht.
  4. Sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit, fraudebestrijding en handhaving zijn dan ook belangrijk om het draagvlak voor deze voorzieningen hoog te houden. Tegelijkertijd moeten uitkeringsgerechtigden niet afgerekend worden op onopzettelijke fouten en moet de gemeente er alles aan doen om dit te voorkomen.
  5. De inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid blijft minimaal 120% van de bijstandsnorm
  6. De huidige voorzieningen in het minimabeleid, zoals de Alkmaarpas, kwijtschelding van lokale lasten voor mensen met een minimuminkomen en het eurokaartje voor het openbaar vervoer blijven behouden.
  7. Wachtlijsten in de schuldhulpverlening zijn onaanvaardbaar en moeten actiever worden aangepakt met beter preventiebeleid, laagdrempelige toegang naar Haltewerk en meer eenvoud in regelgeving.
  8. Huishoudens met een minimuminkomen krijgen 50% van noodzakelijke dierenartskosten voor hun huisdieren vergoed.

 

Deel dit