Inspecties luiden de noodklok:

10 september 2022

‘alleenstaande asielkinderen lopen grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s en moeten acuut worden overgeplaatst vanuit Ter Apel om verdere schade te voorkomen.’ Goed nieuws dus datB&Wserieus nadenkt over de (extra) opvang van 18 amv’s in onze gemeente. PvdA Alkmaar zal dat van harte omarmen gezien de schrijnende omstandigheden waarin de kinderen nu verkeren, ondanks alle inzet van COA en anderen. #geenmoriainterapel.

 

 

 

En nee #vvdalkmaar, dit zou geen plotselinge U-bocht van een onbetrouwbare lokale overheid zijn, maar een belangrijke bijdrage aan het oplossen van een acute noodsituatie. Wij denken dat ‘de burger’ dat best begrijpt (18 kinderen!!).Blijven vasthouden aan je eigen gelijk en miskennen van ontwikkelingen die nu om actie vragen: dat is precies waaronze inwoners zo doorheen prikken. Het biedt juist vertrouwen een ander besluit te nemen als de situatie daarom vraagt. Deze kinderen zijn nu eenmaal hier en verdienen een fatsoenlijk opvang en ondersteuning totdat duidelijk is of ze mogen blijven of moeten terugkeren. En als onze gemeente vanuit humanitaire overwegingen ook hier een steentje kan bijdragen, graag!