Alkmaar heeft een nieuwe coalitie

4 juli 2022

De coalitie is rond en het akkoord is geschreven.

De Alkmaarse gemeente kent een nieuwe coalitie bestaande uit: Pvda, GroenLinks, BAS, CDA, Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie en SP

Zeven partijen die ieder een wethouder leveren.

De voorgedragen wethouders zijn:

Nicole Mulder (GroenLinks):
1e locoburgemeester
• Financiën
• Duurzaamheid, inclusief biodiversiteit en
klimaatbeleid
• Groen (inclusief recreatieschappen)
• Energietransitie
• Cultuur
• Sport

Ad Jongenelen (BAS):
2e locoburgemeester
• Openbare ruimte
• Groen in de stad
• Cultureel erfgoed, monumentenzorg,
archeologie
• Onderwijs
• Inwoner en bestuur
• Dierenwelzijn

Gijsbert van Iterson Scholten (PVDA):
3e locoburgemeester
• Wonen
• Ruimtelijke Ordening (inclusief Alkmaars
Kanaal)
• Huisvesting statushouders
• Buurtgericht werken
• Diversiteit

Robert te Beest (CDA):
4e locoburgermeester
• Mobiliteit
• Bereikbaarheid
• Toerisme, citymarketing en evenementen
• Economie, inclusief agrarische economie
• Gebiedsgericht samenwerken
• Vastgoed en grondzaken

John Hagens (Leefbaar Alkmaar):
5e locoburgermeester
• Kernenbeleid
• Regionale samenwerking
• Milieu en afval
• HR
• Communicatie en mediabeleid

Jakob Wedemeijer (SP):
6e locoburgermeester
• Armoedebeleid en schuldhulpverlening
• Participatiewet
• Ouderenbeleid
• Volksgezondheid en welzijn

Joël Voordewind (CU):
7e locoburgemeester,
• Jeugd en jeugdzorg
• WMO
• Asielbeleid en Migratie

U kunt hieronder het gehele coalitieakkoord downloaden:
22219-Coalitieakkoord_003-WSAG