Secretaris

Maarten-Jan Stam

Maarten-Jan Stam

Over Maarten-Jan Stam

Ik ben Maarten-Jan Stam, 35 jaar en ik woon in de Spoorbuurt/Bergermeer/De Hoef

Ik werk als leraar in het basisonderwijs en houd mij, behalve lesgeven, bezig met schoolklimaat, identiteit & burgerschap

Mijn motto is: ‘Alkmaar zijn en doen we samen’.

Ik kom graag in gesprek met u over mens, maatschappij en goed samenleven.

Wat we nodig hebben van mensen zijn de talenten die in eenieder zitten. Wat echt belangrijk is, is dat deze talenten ook echt naar boven kunnen komen. Daarvoor is nodig: Persoonlijke ruimte voor zelfontplooiing en een publieke sector die dat faciliteert en die hoop stelt in mensen. Mensen hoeven niet door een hoepel heen te springen om iets te verdienen, maar zijn in de juiste omstandigheden in staat om met enthousiasme bij te dragen.  Wij zijn niet onze problemen, achter een probleem zit eigenlijk een verhaal dat echt aandacht verdient. Hier heel goed naar kijken en dan pas actief en met visie samen tot handelen overgaan is wat volgens mij nodig is. Samen met u zet ik mij hier graag voor in.