Fractieassistent | woordvoerder Ruimte

Leo van Etten

woordvoerder Ruimte
Leo van Etten

Over Leo van Etten

ljh.vanetten@gmail.com

Ik ben Leo van Etten en ik woon in De Rijp. Ik ben raadslid en kandidaat nr.3 van de PvdA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Graag kom ik opnieuw in de raad om blijvend op te kunnen komen voor de belangen van inwoners van het buitengebied en van de stad met mijn motto: Dichtbij, dienstbaar en doeltreffend.

Ik ben trots op de door mij ingediende en aangenomen moties en amendementen die ertoe hebben bijgedragen, dat de coalitie haar beleid moest bijstellen of nieuwe initiatieven moest honoreren. De vele door mij gestelde kritische schriftelijke en mondelinge vragen die het coalitiebeleid aan de kaak stelden en waarmee de publiciteit werd gehaald die positief was voor onze partij. Als spreekbuis te kunnen fungeren voor al die inwoners, die zich in de afgelopen coalitieperiode niet serieus genomen en niet gehoord voelden.

De komende jaren wil ik doorgaan op de ingeslagen weg. Met als missie om bewoners vanaf het allereerste begin actief te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen in hun buurt of wijk. Dat de inwoners weer het gevoel krijgen dat de politiek er wel degelijk toe doet. Daarnaast alles in het werk stellen om onze topprioriteit “wonen in Alkmaar in de toekomst” uitgevoerd te krijgen. En in het kielzog daarvan een stevige bijdrage te kunnen leveren  aan het versneld aanpakken van diverse vormen van duurzaamheid in onze gemeente.

Het leukste aan de lokale politiek is om met de bewoners in gesprek te zijn en om met elkaar te streven naar b.v. verbeteringen in hun buurt of woonomgeving (dichtbij en dienstbaar). Om dingen samen voor elkaar te krijgen (doeltreffend). Overigens, een lekker debat in commissie of Raad is ook niet te versmaden. En niet te vergeten: Samenwerken in een fijne fractie.

Ik hoop op een stem van de kiezer omdat de bewoners daadwerkelijk bevestigd zien, dat door mijn niet aflatende inzet, mijn wijze van communiceren met hen en door telkens te proberen resultaten te bereiken, ze te maken hebben met een volksvertegenwoordiger die altijd aanspreekbaar is en die er voor hen is!