Kandidaat-Raadslid | 7

Johnny van Bochove

Johnny van Bochove

Over Johnny van Bochove

Ik ben Johnny van Bochove, 47 jaar en ik woon op De Friese Poort in Alkmaar.

Dagelijks houd ik mij bezig als uitvoerend directeur van twee bv’s, een HR- en overheid ondersteunend re-integratiebedrijf en een academie voor burgerschapsontwikkeling.

Samen met u wil ik werken aan een sterke gemeente Alkmaar met een inclusieve samenleving. Ik kom graag in gesprek met u over werk, onderwijs, zorg, sport en dierenwelzijn.

 Ik ben flexibel, actief en resultaatgericht. Ik vind dat iedereen belangrijk is, ook diegenen die niet helemaal voor hun eigen belangen kunnen opkomen zoals bijvoorbeeld ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, kinderen en dieren. Voor al die belangen kom ik graag op. Dit doe ik al in mijn dagelijkse leven tijdens mijn werk en ook in mijn rol als bestuurslid van o.a. een ondernemersvereniging in Amsterdam en in een buurtboerderij in Alkmaar.

Steeds weer probeer ik innovatief te zijn, nieuwe kansen te benutten en samenwerkingen met andere partijen te realiseren. Steeds weer probeer ik van waarde te zijn voor hen die extra ondersteuning nodig hebben in onze samenleving.

Juist in deze tijd hebben mensen de sociaaldemocratie en meer solidariteit nodig. Samen staan we sterk, samen kom je verder en daar wil ik graag aan bijdragen.

Ik geloof in een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen zodat iedereen kan bijdragen aan een mooiere gemeente Alkmaar. De economie in ons land staat er nu weer goed voor, er kan weer worden geïnvesteerd daar waar het echt nodig is.

De politiek moet ten dienste staan van de mensen, de inwoners, de ondernemers en de bezoekers van de stad en de dorpen, en niet andersom. Mensen weten zelf best wel wat goed is voor hun leef-, woon- en/of werkomgeving, daar wil ik graag een ondersteunende rol in spelen.

We moeten komen tot een inclusieve samenleving waarin een ieder in haar/zijn kracht mag meedoen en kan bijdragen. Wil je meer weten over mijn standpunten en wat mij zo al bezig houdt in onze gemeente, kijk dan op mijn facebook-pagina: Johnny van Bochove PvdA Alkmaar.

Het is toch onze eigen leefomgeving, je eigen omgeving waar je een grote betrokkenheid bij hebt. Dicht bij de mensen en korte lijnen voor als ik iets kan betekenen op het gebied van werk, onderwijs, zorg, sport of dierenwelzijn. Ik zal een luisterend oor zijn en mijn inzet tonen. Dat is wat ik graag wil en ook leuk vind.

Ik hoop dat als de mensen op mij stemmen zeggen,”Hij heeft gedaan dat wat hij heeft gezegd.” Doen wat je zegt vind ik belangrijker dan zeggen wat je doet. Ik ben bereikbaar voor Alkmaarders die met mij willen praten en zal als gekozen volksvertegenwoordiger nog vaker en beter bereikbaar zijn.