Werk en inkomen
Verkiezingsprogramma

Werk en inkomen

  1. Wij zetten in op omscholing en bijscholing voor banen van de toekomst in combinatie met het gericht aantrekken van bedrijven die toekomstbestendig zijn en dit soort banen faciliteren. Er zijn branches met enorme personeelstekorten in de IT, techniek, bouw en de zorg.
  2. De gemeente organiseert samen met het bedrijfsleven arbeidsmarkten in wijken waar groepen zitten met een slechte startpositie of die moeilijk te bereiken zijn.
  3. De gemeente gaat zich maximaal inzetten op het realiseren van stageplekken voor groepen die moeilijk een stage kunnen vinden. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie en verbonden partijen als door hier met lokale bedrijven afspraken over te maken.
  4. De investeringen in het klimaatneutraal maken van onze samenleving leveren ook banen op. Door actief landelijke en Europese subsidies te verwerven én door ons als regio nadrukkelijk te profileren op het thema energie-innovatie halen we deze banen naar Alkmaar.
  5. We betrekken waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van klimaatmaatregelen.
  6. Het MKB is werkgever van 70% van de beroepsbevolking. Dit moeten we koesteren. Wij leggen het MKB alleen aanvullende regels op als dit echt noodzakelijk is en schrappen overbodige regelgeving.
  7. Bedrijven die toekomstbestendige werkgelegenheid creëren en ondernemers die ook op sociaal vlak impact willen maken (SROI) hebben bij de gemeente een streepje voor. Het ondernemersloket helpt hen actief bij het oplossen van problemen en benutten van kansen.
  8. We maken maximaal gebruik van de ruimte die de participatiewet biedt om buiten een uitkering om werkervaring op te doen.
  9. We creëren de komende vier jaar tenminste 100 zogeheten ‘basisbanen’ tegen minimumloon, voor mensen die nu langdurig in de bijstand zitten.
  10. Wij zetten ons actief in voor eerlijk werk binnen en buiten de eigen gemeentekaders.

Deel dit