Sport
Verkiezingsprogramma

Sport

  1. We introduceren Buurtsportcoaches voor georganiseerd bewegen, zowel voor jeugd als voor senioren.
  2. In alle wijken en dorpen moeten voldoende mogelijkheden zijn voor sport en beweging. We stellen de komende vier jaar jaarlijks 250.000 euro beschikbaar voor nieuwe openbaar toegankelijke sportvoorzieningen (skatebanen, calisthenics voorzieningen, trapveldjes, voetbalkooien, etc.)
  3. We ondersteunen (sport)verenigingen in het behoud van vrijwilligers en het klimaatbestendig maken van hun accommodaties.
  4. Het nieuw te bouwen wielerpaleis en bijbehorend buitenparcours wordt samen met de Alkmaarse wielerverenigingen vormgegeven.
  5. Sportevenementen maken Alkmaar een aantrekkelijke stad. De organisatie van dergelijke evenementen (ook voor kleine sporten) wordt actief door de gemeente ondersteund.
  6. Gehandicaptensport hoort voor iedereen met een beperking in de wijk/dorp aangeboden te worden.
  7. We breiden de ‘tegelroutes’ voor wandelaars en hardlopers uit met nieuwe routes en met fietsroutes voor recreatieve en sportieve fietsers.
  8. (Sport)verenigingen die bovenop de activiteiten voor hun eigen leden een maatschappelijke rol vervullen worden hiervoor ondersteund en beloond door de gemeente.

Deel dit