Natuur, agrarische economie en biodiversiteit
Verkiezingsprogramma

Natuur, agrarische economie en biodiversiteit

 1. Alkmaar neemt een stadsecoloog in dienst die bij alle bouwprojecten advies uitbrengt over hoe hierin een bijdrage geleverd kan worden aan natuurbehoud/herstel.
 2. We intensiveren operatie Steenbreek, o.a. door het gratis ophalen van uit de tuin verwijderde stenen. Hier wordt ieder jaar 100.000 euro extra budget voor vrijgemaakt.
 3. We onderzoeken binnen een jaar de mogelijkheid een nieuw bos aan te planten binnen onze gemeentegrenzen.
 4. Er komen drie extra Tiny Forests.
 5. De subsidieregeling voor gezamenlijke geveltuinen of buurttuinen wordt verdubbeld.
 6. In tenminste drie Alkmaarse wijken of dorpskernen wordt samen met bewoners een pluktuin aangelegd.
 7. Stadswerk072 krijgt extra budget voor het planten en onderhouden van bosschages met inheemse meerjarige planten.
 8. Er komt een biodiversiteitsplan voor behoud en uitbreiding van kernnatuurgebieden in Alkmaar en het buitengebied.
 9. Het ondernemersloket gaat in gesprek gaan met boeren over de toekomst van hun bedrijf met minder belastende veeteelt en akkerbouw.
 10. De gemeente promoot lokale land- en tuinbouwproducten (stalletjes aan de weg, boeren & buren, etc.)
 11. We gaan met het Hoogheemraadschap in gesprek over verhoging van het waterpeil in de Eilandspolder en andere maatregelen tegen de daling van de veenbodem daar. We stimuleren innovaties in de landbouw die dit mogelijk maken, zoals het kweken van lisdodden (te gebruiken als natuurlijk isolatiemateriaal).
 12. Het Geestmerambacht blijft gratis toegankelijk voor iedereen. Nieuwe voorzieningen komen er alleen wanneer die echt iets toevoegen aan de mogelijkheden tot dagrecreatie van inwoners van de regio en niet ten koste gaan van de natuurwaarde van het Geestmerambacht.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?