Jeugdzorg
Verkiezingsprogramma

Jeugdzorg

 1. We zetten maximaal in op preventie en normalisering van opvoedvraagstukken in de jeugdzorg.
 2. Hierbij heeft de gemeente speciale aandacht voor (v)echtscheidingen, taalachterstanden en kinderen die opgroeien in armoede. De ondersteuningsprogramma’s voor deze groepen worden op zijn minst gecontinueerd.
 3. We weren ‘zorgcowboys’ die met een enkelvoudige of gestandaardiseerde behandeling van lichte problematiek hoge winsten maken. Systeempartners in de jeugdzorg die ook investeren in opleiding, complexe gevallen en zorgcoördinatie worden beloond met een passend, gedifferentieerd tarief en langlopende contracten. Die partners krijgen ons vertrouwen met ruimte voor eigen, professionele afweging.
 4. Hoogspecialistische jeugdzorg moet altijd beschikbaar zijn in onze regio.
 5. Samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en welzijnsinstellingen moet beloond worden.
 6. We starten een pilot met een sociaal wijkteam met specialisten (ook uit Jeugdzorg) in Overdie.
 7. De in de vorige periode gedane investeringen in outreachend jongerenwerk worden gecontinueerd en indien nodig verder aangevuld.
 8. Met de bij het jongerenwerk betrokken wijkcentra ontwikkelen we een intensieve samenwerking, zodat ook het “geluid uit de wijk” goed geborgd blijft.
 9. We investeren in kwalitatief goede 1e-lijns jeugdhulp door professionals (Jeugd en Gezinscoaches) die ook zelf ambulante zorg kunnen verlenen. Dicht bij jeugdigen, zoals op scholen, consultatiebureaus of in buurt- en dorpshuizen, met zo min mogelijk papierwerk en korte lijntjes met de specialistische zorg.
 10. We blijven druk uitoefenen op het Rijk voor passende financiering van de jeugdzorg, zodat het vak van zorgprofessional aantrekkelijker wordt en meer mensen hiervoor kiezen.
 11. Geld voor jeugdzorg gaat naar zorg, niet naar bureaucratie. We intensiveren de regionale samenwerking op dit dossier om te voorkomen dat zorgaanbieders voor iedere gemeente andere regels moeten volgen, schaffen ingewikkelde constructies met hoofd- en onderaannemers af en voorkomen zoveel mogelijk aanvullend papierwerk boven op een beschikking. Onderwijs/zorg arrangementen waar structureel behoefte aan is worden via lumpsum financiering gefinancierd.

Deel dit