Jeugd en onderwijs
Verkiezingsprogramma

Jeugd en onderwijs

 1. We laten jongeren zelf bepalen aan welke openbare voorzieningen (sportveldjes, hangplekken, skatebanen, overdekte ruimtes) zij behoefte hebben. We stellen jaarlijks 200.000 euro ter beschikking hiervoor.
 2. Er wordt opnieuw gezocht naar een accommodatie, zoals het oude Foxy of Argos, waarin de jeugd zelf activiteiten organiseert.
 3. We ondersteunen buurt- en wijkspeeltuinen, ook financieel. Dit zijn ook laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor ouders en belangrijke plaatsen voor kinderen om te leren samenspelen en te bewegen.
 4. We versterken de aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs: veelgevraagde jeugdzorg wordt beschikbaar gemaakt binnen Integrale Kind Centra en inpandig op scholen voor SO en SBO.
 5. We overleggen met basisscholen over de mogelijkheden te experimenteren met ‘verlengde schooldagen’, waarbij onderwijs en opvang flexibeler gecombineerd worden.
 6. We helpen scholen bij het wegwerken van taal-en leerachterstanden, bijvoorbeeld door samenwerking met de bibliotheek in projecten als ‘de bibliotheek op school’ te stimuleren en financieel te faciliteren.
 7. Het programma Vroegtijdige Schoolverlaters wordt voortgezet om te stimuleren dat kinderen hun opleiding afmaken. De gemeente overlegt met alle partijen om ervoor te zorgen dat elke leerling een starkwalificatie haalt.
 8. We verhogen het budget voor basisscholen om jonge leerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur met 100.000 euro per jaar.
 9. Wij helpen basisscholen en leerlingen in de basisschoolleeftijd met het aanleren van codeer- en software skills. Hier stellen we jaarlijks 100.000 euro voor beschikbaar.
 10. We organiseren betaalbaar muziekonderwijs door allianties van muziekscholen, (amateur)orkesten en poppodia.
 11. We houden een sterke verbinding met universitair onderwijs in Amsterdam, onder meer door te investeren in Data Science Alkmaar
 12. We stimuleren, ook financieel, educatieprogramma’s gericht op de preventie van verslaving aan gamen, alcohol en drugs en over de risico’s van social media.
 13. De gemeente faciliteert via Alkmaar Sport samenwerking tussen (basis)scholen en sportverenigingen om kinderen gratis kennis te laten maken met verschillende sporten.

Deel dit