Gezondheidszorg, kwetsbare burgers en WMO
Verkiezingsprogramma

Gezondheidszorg, kwetsbare burgers en WMO

 1. We vereenvoudigen de formulieren voor het aanvragen van WMO.
 2. We brengen huishoudelijke hulp onder in de bijzondere bijstand, om te voorkomen dat mensen die dit prima zelf kunnen betalen (of in het verleden ook altijd zelf betaalden) dit nu op kosten van de gemeenschap doen.
 3. We erkennen mantelzorg als tegenprestatie en schaffen onnodige bijstandsverplichtingen af.
 4. We maken extra middelen vrij voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers.
 5. We pakken overlast van daklozen en verwarde personen aan door de achterliggende problemen te behandelen. Bewezen succesvolle aanpakken als Housing first, het project Onder de pannen en voorzieningen zoals Skaeve Huse worden voortgezet en verder uitgebouwd.
 6. We ontwikkelen een integrale aanpak om onaanvaardbare gezondheidsverschillen tussen mensen die meer en minder te besteden hebben te verkleinen. In ons volksgezondheidsbeleid gaan we uit van een brede, positieve definitie van gezondheid: niet het voorkomen van ziekte, maar het bevorderen van algeheel welbevinden staat centraal.
 7. We gaan met zorgverzekeraars in gesprek over welke bijdragen (ook financieel) zij kunnen leveren aan het voorkomen van gezondheidsklachten. De ‘winst’ van preventie slaat nu immers voor een groot deel neer bij de zorgverzekeraars, terwijl de kosten voor de gemeente zijn.
 8. We richten de buitenruimte zo in dat deze aantrekkelijk is voor preventieve gezondheidsbevordering (fietsen/wandelen/sporten).
 9. We zetten het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap om in duidelijk gemeentelijk beleid, compleet met doelstellingen, evaluatie en participatie. We zorgen dat alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn, ook door bewoners met fysieke beperkingen gebruikt kunnen worden.
 10. We ontwikkelen een toekomstvisie voor betaalbaar WMO-vervoer. Mensen met een beperking mogen kosteloos een begeleider meenemen.
 11. We investeren in meer gratis watertappunten op plaatsen waar veel mensen komen. De komende vier jaar worden er minstens tien extra watertappunten geopend.
 12. We maken werk van de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ouderen en mensen die digitaal minder vaardig zijn. In lijn met de aanbevelingen hierover van het World Wide Web Consortium (toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA). Zowel in onze gemeentelijke websites als bij verbonden partijen.
 13. We Investeren in programma’s voor digitale zelfredzaamheid.

Deel dit