Dorpenbeleid
Verkiezingsprogramma

Dorpenbeleid

  1. We zetten in op behoud en versterking van voorzieningen in de verschillende dorpskernen: De Rijp, Driehuizen, Graft, Grootschermer, Markenbinnen, Noordeinde, Oost-Graftdijk, Oterleek, Schermerhorn, Stompetoren, West-Graftdijk en Zuidschermer.. Als er financiële of personele ondersteuning nodig is voor het behoud van scholen, dorpshuizen of verenigingen, dan kijken we of we die als gemeente kunnen leveren. Daarnaast gaan we met ondernemers actief in overleg om ook dorpscafés, winkels en medische voorzieningen zoals een tandarts of fysiotherapeut waar mogelijk in de dorpen te behouden.
  2. We zijn tegen grootscheepse bouwplannen in de dorpen, met uitzondering van de realisatie van Stompetoren West. Stompetoren West heeft ruimte voor de ontwikkeling van 450 woningen volgens duurzame, biodiverse en energiepositieve bouw. We maken ons er bij de provincie en andere betrokkenen hard voor hier de komende vier jaar mee te kunnen beginnen.
  3. Voor elk dorp wordt samen met de inwoners een meerjaren-dorpsvisie opgesteld waarin vastgelegd wordt in welke zaken de komende 5-10 jaar vanuit de gemeente geïnvesteerd gaat worden.
  4. We investeren in de dorpsraden en zorgen dat die een afspiegeling zijn van het dorp. De samenwerking met de dorpsraden wordt vastgelegd in een convenant tussen gemeente en dorpsraad.
  5. De verantwoordelijk wethouder kernenbeleid overlegt tenminste 2 keer per jaar met iedere dorpsraad over lopende zaken en gewenste ontwikkelingen.

Deel dit