Diversiteit
Verkiezingsprogramma

Diversiteit

  1. Als gemeente zijn we een inclusieve organisatie, die op een juiste manier met diversiteit om gaat. We streven naar diversiteit in leeftijd, geaardheid, gender en etniciteit, en zijn een toegankelijke werkgever voor mensen met een (niet) zichtbare handicap en/of chronische ziekte.
  2. Binnen de ambtelijke organisatie zetten we maximaal in op het organiseren van de kracht van diversiteit, onder meer door anoniem solliciteren in te voeren.
  3. We hebben blijvende aandacht voor diversiteit in de Alkmaarse samenleving. Kansen en knelpunten op dit gebied worden benoemd en daarop wordt actie ondernomen.
  4. We zetten de gemeentegesprekken over verschillende vormen van racisme en discrimatie voort en pakken punten die hieruit naar voren komen op.
  5. We ondersteunen de LHBTI+ gemeenschap bij het bespreekbaar maken van seksuele geaardheden onder jongeren, ouderen en groepen waar dit gevoelig ligt.
  6. Elke middelbare school maken we onderdeel van de Gender and Sexuality Alliance, om de acceptatie van LHBTI+ers te bevorderen.
  7. We zetten sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap in ter bevordering van de integratie van nieuwkomers of moeilijk bereikbare groepen in de samenleving.
  8. In Alkmaar zijn asielzoekers welkom. Als het COA ons daarom verzoekt gaan we actief op zoek naar een nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum of andere voorziening voor vluchtelingen of statushouders.

Deel dit