Circulaire economie
Verkiezingsprogramma

Circulaire economie

  1. Innovatieve startups op het gebied van duurzaamheid worden actief gefaciliteerd, onder meer in het gemeentelijk inkoopbeleid.
  2. Om extra woon-werkverkeer te voorkomen zetten we vol in op het creëren van extra werkgelegenheid voor onze groeiende gemeente.
  3. IT, Data Science en duurzame innovatie vormen hierbij de kern van ons economisch profiel.
  4. We geven onze ondernemersloketten en de regionale ontwikkelingsmaatschappij de opdracht mee om toekomstbestendige bedrijven aan te trekken en te werken aan de opschaling van startups die de samenleving, groene economie en banen van de toekomst bedienen.
  5. Met het onderwijs en bedrijfsleven maken we afspraken om mensen op te leiden of om te scholen voor werk in kansrijke sectoren als de bouw, zorg, of installatiebranche.
  6. Alkmaar werkt toe naar een duurzame kringloopmaatschappij gebaseerd op lokale circulaire processen. Een lokaal betaalnetwerk kan hier een bijdrage aan leveren.
  7. We breiden onze activiteiten in het kader van het programma ‘cirkelsteden’ uit. Circulair inkopen en aanbesteden wordt de norm in Alkmaar.
  8. We stimuleren het afnemen van regionale producten en diensten zoveel als mogelijk.

Deel dit