Bestuur
Verkiezingsprogramma

Bestuur

  1. We intensiveren de samenwerking in de Regio Alkmaar en investeren in de relaties met de provincie, de regio Noord-Holland-Noord en de Metropool Regio Amsterdam.
  2. In onze dienstverlening als gemeente sluiten we aan bij de wereld van de inwoners. We blijven investeren in opleiding en scholing van ambtenaren, waarbij expliciete aandacht is voor de menselijke maat in de bejegening van onze inwoners.
  3. We experimenteren met aanvullende manieren voor inwoners om het beleid van de gemeente te beïnvloeden, bijvoorbeeld middels burgerfora.
  4. Burgerinitiatieven worden door de gemeente zo goed mogelijk ondersteund, bijvoorbeeld door hier ook ambtelijke capaciteit voor vrij te maken.
  5. De PvdA Alkmaar wil ondernemers die een hun gegunde opdracht uitvoeren houden aan een social return of investment (SROI) verplichting van 7% van de aanneemsom, dit zal bij de (aanbesteding) uitvraag van de opdracht reeds duidelijk gecommuniceerd moeten worden

Deel dit