Zorg

Zorg bereikbaar en toegankelijk maken.

Er is veel veranderd in de zorg. En het kan echt beter. De mogelijkheden voor zorg zijn voor inwoners van Alkmaar onvoldoende zichtbaar. In het land zijn goede ervaringen opgedaan met wijkteams. Een goed buurthuis en een goede wijkorganisatie is hiervoor nodig; toegankelijk en stabiel, en middenin de samenleving.

Daarnaast moet de bureaucratie worden verminderd. Wij gaan door met een eenvoudige manier van toegang tot zorg en begeleiding. Om mantelzorgers te helpen is blijvend extra aandacht nodig. De PvdA Alkmaar zet daarom de komende jaren extra in op ondersteuning.

De PvdA Alkmaar ondersteunt plannen om het aanbod van wonen in pensions voor de meest kwetsbare burgers verder uit te breiden.