1. Wonen en wijken

Betaalbaar wonen in leefbare wijken.

Wij willen dat alle groepen in de samenleving binnen een redelijke termijn een goede, betaalbare woning kunnen vinden en het in de gemeente Alkmaar prettig wonen is.

De PvdA wil dat er voldoende betaalbare starterswoningen komen. De wachttijd voor een sociale huurwoning moet drastisch omlaag. Ook alternatieve woonvormen moeten in de gemeente Alkmaar een plek kunnen vinden. De PvdA vormt de bewonersondernemingen weer om naar buurthuizen. Wij maken geld vrij voor professionele ondersteuning hiervan en zorgen dat er in alle wijken voldoende aanbod is van buurt- wijk- en jongerenwerk.

Voor de groene gebieden in de Schermer en rond Graft en De Rijp is openhouden van het landschap een belangrijk uitgangspunt. Wij willen geen grootscheepse bouwplannen in de Schermer, Graft en De Rijp.

n.