Financiën en bestuur

Toekomstbestendig financieel beleid.

Inwoners dragen via belastingen bij aan de inkomsten van de gemeente. De PvdA Alkmaar ziet het als een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met dat geld.

Het is nu belangrijk om de schuldenlast naar beneden te brengen. Wij willen sowieso dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Er moet een duidelijke grens worden gesteld aan de topsalarissen van aan de gemeente verbonden partijen.

Voor de PvdA Alkmaar staat samenwerken centraal. Het actief betrekken van de inwoners van de gemeente bij het maken van keuzes hoort hierbij.