2. Economie en werk

Innovatie en werkgelegenheid stimuleren.

De economie draait weer volop. Daar zouden alle inwoners en bedrijven van onze gemeente van moeten kunnen profiteren. Dit vraagt om visie en aanpak.

Online winkelen kan een bedreiging vormen voor de mooie fysieke winkels in onze centra. Door lokaal ook online samen te werken kan van deze bedreiging een kans gemaakt worden. De gemeente moet hierin nadrukkelijk een faciliterende en verbindende rol spelen.

Het agrarisch bedrijf hoort bij het open groene gebied. De agrariƫrs die willen innoveren en verduurzamen kunnen op onze steun rekenen.

Onze droom is voor iedereen een baan, met een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het bedrijf. Van het bedrijfsleven verwachten we betrokkenheid bij werknemers en de lokale samenleving.