3. Duurzaamheid

Alkmaar klaar maken voor de toekomst.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mensen, dieren en het weer en die zijn nu al merkbaar. Het wordt daarom hoog tijd om maatregelen te nemen. De PvdA Alkmaar heeft duurzaamheid dan ook als één van haar speerpunten.

De PvdA Alkmaar wil samen met de woningbouwcorporaties en andere belanghebbenden concrete plannen maken voor de verduurzaming van bestaande bouw. Energiebesparende maatregelen zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee.

Vieze lucht en geluidsoverlast zijn slecht voor de gezondheid. De PvdA Alkmaar wil dat de gemeente maatregelen neemt om onnodig autoverkeer in de (binnen)stad terug te dringen. Ook moet de gemeente bij de ruimtelijke ordening ruim baan maken voor groenvoorzieningen.