Standpunten

Zoeken

1. Wonen en wijken

Betaalbaar wonen in leefbare wijken.

Lees verder

2. Economie en werk

Innovatie en werkgelegenheid stimuleren.

Lees verder

3. Duurzaamheid

Alkmaar klaar maken voor de toekomst.

Lees verder

Financiën en bestuur

Toekomstbestendig financieel beleid.

Lees verder

Jeugd en onderwijs

Goede ontwikkeling onafhankelijk van inkomen.

Lees verder

Sport en cultuur

Een breed aanbod voor iedereen.

Lees verder

Veiligheid en leefbaarheid

Overlast voorkomen en luisteren naar bewoners.

Lees verder

volledige verkiezingsprogramma 2018-2022

Uiteraard stellen wij ook ons volledig verkiezingsprogramma beschikbaar.

Lees verder

Zorg

Zorg bereikbaar en toegankelijk maken.

Lees verder