Zo gaan wij niet met elkaar om.

4 september 2021

‘Zo gaan wij niet met elkaar om.’ Dat is de titel van de verklaring van onze oud- coalitiegenoten. En daar hebben ze gelijk in. Wij hadden dit anders kunnen, en moeten, aanpakken. Maar we voelden de urgentie en meenden oprecht dat dit een zaak was die zo belangrijk was dat niet de coalitie, maar de raad als geheel zich erover uit zou moeten spreken.

Uit eerdere gesprekken binnen de coalitie over het opnieuw openen van de Robonsbosweg bleek al dat op dit onderwerp de neuzen niet allemaal dezelfde kant op stonden. Waardoor toen na intensieve gesprekken is geconcludeerd dat het huisvesten van statushouders op de Robonsbosweg politiek gezien geen haalbare zaak was. De raad heeft hierbij geen gelegenheid gehad zich hierover uit te spreken. We meenden er deze keer goed aan te doen niet de coalitie, maar de raad als geheel om hun mening te vragen. Zodat we door konden en, als de raad hier positief over zou zijn, daadwerkelijk iets konden betekenen voor deze mensen. Dat dit debat over de inhoud nu niet gevoerd heeft kunnen worden, vanwege wrevel over het proces van het aanvragen van een raadsvergadering, stemt ons intens verdrietig. Wij hadden inderdaad gehoopt dat we zo niet met elkaar om zouden gaan.

Na drie-en-een-half jaar samenwerking met vele hoogte- en dieptepunten hadden wij verwacht dat de voormalige coalitie sterker was dan dit. Het is teleurstellend dat er zo snel naar zo’n zwaar middel, een motie van wantrouwen, is gegrepen. Twee uitstekend functionerende wethouders, in een college met een ambitieuze agenda voor onze gemeente, zijn hier het slachtoffer van geworden. De inwoners van Alkmaar komen er slechter af door dit verlies aan stabiliteit en daadkracht in het gemeentebestuur. Maar ook tientallen, misschien wel honderden vluchtelingen, waarvoor wij oprecht gehoopt hadden snel een oplossing te vinden.

Tegelijkertijd kijken we er naar uit niet meer zo met elkaar om te gaan. Wij zijn vaak, omwille van het voortzetten van deze coalitie, over onze schaduw heen gestapt. En het betreurt ons ten zeerste dat onze coalitiegenoten dat ditmaal niet ook konden doen.

Wij zullen, oprecht, transparant en vanuit onze idealen, de verdere uitvoering van het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’ blijven steunen. Wat ons betreft was dit niet nodig geweest.

 

Namens de fracties van de PvdA en GroenLinks

David Rubio Borrajo en Bastiaan de Leeuw