Weer aan de slag!

24 september 2018

Na een welverdiende vakantie gaan we deze week weer vol goede moed voor u aan de slag. Op de agenda staan direct al weer een aantal interessante onderwerpen. Zo mag de raad zich eindelijk uitspreken over het nieuwe beleidskader schuldhulpverlening. Wat ons betreft moet dit er voor gaan zorgen dat Alkmaarders met schulden zo snel mogelijk geholpen worden. Liefst nog voordat die schulden überhaupt ontstaan. Want hoe langer je een schuld hebt, hoe hoger die wordt. En daar is niemand bij gebaat.

Daarnaast buigt de gemeenteraad zich op ons verzoek over de situatie bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het regionale meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, waar helaas de afgelopen tijd steeds opnieuw wachtlijsten bleken te ontstaan. Onacceptabel natuurlijk, maar hoe zorgen we als regionale gemeenten nu dat dit ook structureel opgelost wordt? Daar willen we graag een uitspraak van de raad over.

Reces

Maar ook tijdens de zomervakantie hebben we niet stilgezeten. Zo stelden we vragen over de aanbesteding van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Twee zware vormen van jeugdzorg waarbij het erop lijkt dat de regio Alkmaar opnieuw de fout maakt te lage tarieven en teveel administratieve controle te eisen.

Daarnaast onderzocht Katinka Kerssens samen met onze gloednieuwe fractieassistent Retty de Water wat de mogelijkheden zijn om in alle wijken van Alkmaar een zogeheten Boodschappen Plusbus te lanceren. In de Hoef en Huiswaard rijdt binnenkort  al zo’n bus, waarmee vrijwilligers met oudere en/of zorgbehoevende Alkmaarders samen boodschappen doen of uitstapjes maken.

Tenslotte boog Leo van Etten zich over verschillende bouwplannen in de dorpen rond Alkmaar. De komende jaren zal er in onze gemeente flink gebouwd moeten gaan worden, maar daarbij moeten we wel zuinig zijn op de uitstraling van de dorpskernen in onze gemeente. Dat vereist een hoop overleg met de huidige dorpsbewoners en een kritische blik. Juist daar is in het reces gelukkig alle tijd voor.