Veel + betaalbaar + groen = hoogbouw

20 maart 2019

Afgelopen dinsdag besloot de gemeenteraad een pas op de plaats te maken in de nieuwe plannen voor Overstad. Steen des aanstoots: het voornemen om achter de Ringersfabriek twee woontorens te bouwen van 70 meter hoog. Veel partijen ging dit te ver, waarbij ze verwezen naar de nokhoogte van de Grote Kerk (35 meter) als de ‘maat aller dingen’.

De PvdA vindt dit jammer. Wij zien Overstad als een nieuw, modern stadsdeel dat een mooi contrast vormt met de historische binnenstad. Waarbij er een gezonde mix is van plezier, creativiteit, horeca en wonen. Met het plan dat er ligt wordt dat mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd begrijpen we dat hoogbouw gevoelig ligt. Daarom pleiten wij ook voor een Alkmaarse hoogbouwvisie, waarin we met elkaar afspreken hoe hoog hoogbouw eigenlijk mag zijn, waar we het wel en niet willen en waarom we het willen. Hieronder nemen we u graag mee in onze overwegingen om juist wel hoogbouw te willen.

Toen de Grote Kerk gebouwd werd, werd er bewust gekozen om deze hoger te laten zijn dan alle andere gebouwen in de omgeving. Een markeringspunt van het centrum van de stad. Net zoals ieder dorp in onze mooie provincie nog altijd te herkennen is aan de torenspits in het centrum. Maar Alkmaar is geen dorp. We hebben wel prachtige dorpen in ons buitengebied. En we zouden dan ook nooit voorstellen daar 70 meter hoge torens te bouwen. Maar Alkmaar is inmiddels een gemeente van meer dan 100.000 inwoners, waarvan de meeste echt in de stad wonen. Wat ons betreft mag dat ook gemarkeerd worden met iets anders dan een kerktoren.

Het markeringspunt van de Grote Kerk heeft 500 jaar lang goed gewerkt. Maar na 500 jaar is het misschien wel tijd voor een nieuw markeringspunt. In het nieuwe centrum van Alkmaar. Het moderne centrum, dat zowel een contrast als een verlenging is van het oude centrum. Met het kanaal als verbinding, maar ook als scheiding tussen die twee. Waarbij aangetekend moet worden dat dit nieuwe markeringspunt vanuit de oude binnenstad bijna niet te zien is. Alle straten zijn namelijk gericht op, jawel, de Grote Kerk. Vanuit Alkmaar Noord is dat anders. Maar dat is dan ook onderdeel van het nieuwe Alkmaar.

Waarom willen wij dan die hoge torens op Overstad? Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste de woningnood. Om die op te lossen moet er de komende jaren enorm veel gebouwd worden. 20.000 woningen is de ambitie. Om dat te realiseren, ontkomen we er niet aan de hoogte in te gaan.

Ten tweede willen we graag dat woningen betaalbaar blijven. Grond op Overstad is dure grond, want het is een pracht van een locatie vlak tegen de binnenstad en op vijf minuten van het station. Bovendien willen we dat er onder deze torens een parkeergarage komt. Ook dat drijft de prijs op en de PvdA wil wel vasthouden aan het principe dat een derde van alle nieuwe woningen sociale huur of koop is. We willen van Overstad geen yuppenbolwerk maken.

Ten derde willen we de ruimtelijke kwaliteit bewaken. We willen geen Oost-Duitse flatblokken neerzetten, maar mooie gebouwen in een mooie omgeving. Met groen op straatniveau, doorkijkjes naar andere delen van Overstad en ruimte om te recreëren. Met winkels en restaurants onderin en woningen daarboven. Waar zowel bewoners als bezoekers graag komen. En dat maakt dat als je én veel én betaalbaar wil bouwen, je opnieuw de hoogte in moet.

Dat is waar de PvdA dan ook voor kiest. Voor vernieuwing. Voor durf. Voor bouwen met het oog op de toekomst, niet met de blik op het verleden. Dat is onze visie op Alkmaar. Wij hopen, en verwachten, dat velen die zullen delen. En dat het nieuwe Overstad een plek wordt waar we net zo trots op kunnen zijn als op de oude binnenstad.