Van pride naar diversiteit

23 mei 2018

We zitten midden in de Alkmaar Pride week.
Zaterdag wordt deze afgesloten met de traditionele grachtenparade, waar de PvdA uiteraard ook aan deelneemt. Want in Alkmaar mag je trots zijn op wie je bent.
Ongeacht je seksuele geaardheid. Maar ook ongeacht je culturele achtergrond, geloof, geslacht of huidskleur. Daarom hebben wij twee jaar geleden het initiatief genomen om in Alkmaar voortaan diversiteit als een kracht te benaderen, die onze stad mooier maakt.
Zoals de Alkmaar Pride (letterlijk) laat zien.
Dat beleid begint zijn eerste vruchten af te werpen, maar we zijn er nog lang niet.
Daarom zullen wij ons hier de komende periode opnieuw hard voor inzetten.
Zodat diversiteitsbeleid geen symboolpolitiek blijft, maar daadwerkelijk nieuwe kansen schept.

 

 

 

 

 

‘De PvdA Alkmaar heeft in de afgelopen raadsperiode als grootste landelijke partij in Alkmaar en als tweede partij in de raad inhoudelijk, constructief en met een sociaal hart oppositie gevoerd.
We hebben met deze stijl als lokale afdeling onze stempel kunnen drukken en veel resultaten bereikt. Alle kandidaten zijn hierdoor zeer gemotiveerd. Geïnspireerd door wat er de afgelopen herindelingsverkiezingen in Leeuwarden is gebeurd, wil de PvdA Alkmaar de lijn doorzetten.