Reserve sociaal Domein blijft bespaard bij vernieuwbouw Station Noord.

4 juli 2018

Het Sociale Domein staat al geruime tijd onder druk wegens stijgende kosten in de zorg.


De PvdA wil dat toegang tot zorg voor iedereen gegarandeerd blijft en heeft daarom een wijziging voorgesteld in de plannen betreffende het vernieuwbouw van station Alkmaar Noord.
Uit de reserves die de gemeente heeft voor het Sociale Domein zou maximaal 3 ton worden gehaald voor het vernieuwbouw.
Door het gesteunde Amendement blijft dit geld nu in de bestemmingsreserve en kan deze worden besteed aan de zorg van Alkmaarders.

 

Fractievoorzitter David Rubio Borrajo: “We zijn blij met de Raadsbrede steun voor dit belangrijke Amendement.
In ons coalitieakkoord spreken wij van een uitgestoken hand naar de gehele Raad, dit Amendement is een goed voorbeeld van samenwerking tussen alle partijen die samen het beste willen voor Alkmaar en toegankelijke zorg willen borgen voor iedereen.”