Op woensdag 1 mei vieren wij de dag van de arbeid – bent u erbij?

27 april 2019

Vorig jaar hebben we de start gemaakt met een nieuwe traditie, namelijk het in PvdA-regioverband “vieren” van 1 mei, de Dag van de Arbeid.

Op 1 mei 2018, opgelucht na een meevallend gemeenteraads-verkiezingsresultaat en halverwege hoopgevende coalitieonderhandelingen in de 7 regiogemeente, waren we samen in Alkmaar om het glas te heffen en te genieten van een optimistische sfeer, leuke muziek en een inspirerende toespraak.

Alle aanwezigen vonden dat zeer voor herhaling vatbaar, vandaar deze uitnodiging. Tussen twee verkiezingen in, met groeiend optimisme over de toekomst van de sociaaldemocratie!

Op woensdag 1 mei van 19:30 tot circa 21:30 zijn jullie (leden, bestuur, fractie en wethouder en overige aanhang) welkom in de Wijkboerderij Alkmaar, Vondelstraat 31, 1913 AA Alkmaar (zelfde locatie als vorig jaar).

De 1 mei rede wordt uitgesproken door Kati Piri, Europarlementariër van de PvdA en 4e op de PvdA-kandidatenlijst. Kati is sinds 2014 lid van het Europees parlement, en heeft grote bekendheid gekregen door onder meer haar rol als Turkije-rapporteur voor het EP.

Tevens is gezorgd voor een muzikale omlijsting door een tweetal zangeressen.

Tot 1 mei!