Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

6 januari 2019

Bestuur

Tijdens de nieuwjaarsborrel heeft onze voorzitter René iedereen, mede namens het bestuur, een gezond en gelukkig 2019 gewenst. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de komende twee verkiezingen: Ondersteuning en vrijwilligers zijn heel erg nodig bij de verkiezingscampagnes en hij heeft de leden gevraagd om hun enthousiaste inzet en medewerking.

Fractie

Sinds de verkiezingen van maart zit de PvdA in de coalitie, de Gemeente Alkmaar is met de nieuwe coalitie veel opener naar buiten toe. Fractievoorzitter David sprak over de veranderingen die nu plaatsvinden. Een van de laatst aangenomen moties is dat gemeente Alkmaar wil samenwerken met de nieuwe locale munt de Vix. Ook is er een belangrijk signaal gegeven dat er in Alkmaar niet gespeculeerd mag worden met nieuwe woningen.

Provincie

Kandidaat voor de provinciale verkiezingen GertJan Leerink gaf aan dat de Komende verkiezingen echt wel ergens over gaan. Denk aan de komende energietransitie, aan woningen, aan het landschap en indirect ook de Eerste Kamer. GertJan is de kandidaat uit onze regio en daarom hopen wij dat hij onze belangen kan gaan vertegenwoordigen in de provincie.

Europa

Europarlementariër Paul Tang sprak over het ongemak aangaande het feit dat zaken steeds meer over geld gaan (denk aan Uber en Deliveroo die géén werkgever zijn, maar ook aan de Googles en Facebooks die met hun macht onze data gebruiken). Onze partij gaat juist meer om de mens en de intrinsieke waarden. Een belangrijke boodschap van hem is: ‘Laten we een partij zijn die durft te verbinden’. Laat dat nou net onze slogan zijn!

In het zonnetje

Elk jaar wordt er iemand in het zonnetje gezet die zich geweldig heeft ingezet voor de Alkmaarse PvdA. Tineke Komen gaf het ‘doorgeef-kado’ aan Jan Jansen voor zijn jarenlange en tomeloze inzet voor onze partij!

  1.