Introductie van de ‘Alkmaarse Woonnorm’

10 juli 2019

Alkmaar moet bouwen voor iedereen: introductie van de ‘Alkmaarse Woonnorm’

Alkmaar bouwt voor de volgende generatie. Met het nieuwe omgevingsbeeld Kanaalzone zullen de komende 20 jaar tot 15.000 woningen gerealiseerd worden. De PvdA maakt zich er sterk voor dat deze woningbouw ook daadwerkelijk voor iedereen beschikbaar zal zijn. Van het luxe tot aan het sociale segment.

Hiervoor gaan we een Alkmaarse Woonnorm ontwikkelen. Wat de PvdA betreft moet hier in ieder geval in terugkomen:

  • Minimaal 33% sociaal en evenredig verdeeld binnen alle aftoppingsgrenzen, waarbij zowel huur- als koopwoningen worden gebouwd;
  • Minimale criteria voor voldoende groenrealisatie;
  • De energievoorziening moet aansluiten bij de warmtevisie van Alkmaar;
  • Woningen zijn drempelvrij en rolstoel/kinderwagen toegankelijk;
  • Anti-speculatiebeding & zelfbewoningsverplichting voor kopers om winstbejag op nieuwbouwwoningen tegen te gaan.

Zo zorgen we ervoor dat wonen in Alkmaar ook in de toekomst voor iedereen mogelijk blijft.

David Rubio Borrajo, fractievoorzitter PvdA Alkmaar