Gijsbert van Iterson Scholten beëdigd als wethouder

11 juli 2022

Nadat eerder deze week het coalitieakkoord bekend was gemaakt, is op 7 juli 2022 het nieuwe Alkmaarse college geïnstalleerd, waaronder Gijsbert van Iterson Scholten als wethouder namens de PvdA Alkmaar. Met 33 stemmen ging een ruime meerderheid van de raad met zijn voordracht akkoord. Vanuit zijn grote dossierkennis en zijn ervaring in de Alkmaarse politiek, gaat hij zich in het college inzetten voor meer, betaalbare en duurzame volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, buurtgericht werken en diversiteit.

Gijsbert van Iterson Scholten beëdigd als wethouder

 

 

Voordat het college officieel werd benoemd, bood Maaike Kardinaal (fractievoorzitter GroenLinks), namens ons, BAS, CDA, Leefbaar Alkmaar, SP en ChristenUnie het Alkmaars Coalitieakkoord 2022-2026 aan de burgemeester.

 

 

 

De nieuwe coalitie heeft een kleine meerderheid in de raad, 20 van de 39 zetels.

Des te belangrijker wordt het om de komende jaren via constructieve samenwerking met alle raadsfracties de ambities en de voorstellen uit het akkoord te realiseren. Wij hebben er zin in en gaan voor jullie, inwoners van Alkmaar, hard aan de slag!