Energiepositief gebied aan de Westrand van Alkmaar

1 april 2019

 

Alkmaar heeft in de gemeente al veel expertise op het gebied van energie, maar door als gemeente deel te nemen aan het Europese project ‘Horizon2020’ kan de stad deze expertise in de toekomst nog meer eer aan doen. De gemeente heeft als plan om versneld te beginnen met het opwekken van duurzame energie. Het sportcomplex de Meent en het gebied eromheen geeft een mooie mogelijkheid om hiermee te beginnen.

De bedoeling is dat sportcomplex de Meent, zonder aardgas, voor warmwater en ruimteverwarming gaat zorgen, en dat deze energie zo efficiënt mogelijk gebruikt gaat worden. Dat kan door gebruik te maken van restwarmte van de ijsbaan en een warmte-koude-opslag. Er is dan nog steeds elektriciteit nodig. Dit kan dan lokaal worden opgewekt met zonnepanelen. Hierdoor kun je

energieoverschotten ook gebruiken om elders energie te leveren, een mooie stuk technologie dat met een ‘smartgrid’ gerealiseerd kan worden. Door De Meent fossielvrij te maken, zorgen we ervoor dat de CO2-uitstoot sterk vermindert.

Omliggende kavels/gebouwen, waaronder de wielerbaan worden ook in dit plan betrokken.  De infrastructuur rondom De Meent (zoals slimme openbare verlichting die van stroom wordt voorzien door zonnepanelen in de omgeving) kunnen worden meegenomen in dit project.

De Meent kan innovatief verduurzaamd worden door het investeren in, en realiseren van:

  • Een innovatieve warmte-koude-opslag
  • Een Smart Grid
  • Extra PV-zonnepanelen

Dit alles levert een stevige bijdrage aan lokale en duurzame energie opwekking. Alle toegepaste innovaties die we eruit trekken, bieden de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling op andere plekken in Alkmaar. De lessen die het projectteam leert op het gebied van samenwerking en technische oplossingen kunnen later worden toegepast in de Kanaalzone en andere gebieden die worden (her)ontwikkeld in onze regio. Dit is nodig om een zogenoemde ‘Smart City’ te worden. Een stad en gemeente die zelfvoorzienend is en circulair. Geen toekomstmuziek; de PvdA geloofd dat we dit snel kunnen realiseren.

Het uitvoeren van zo’n project in Alkmaar vraagt wel om samenwerking met lokale en regionale partners, zoals ontwikkelaars, vastgoed eigenaren, woningbouwcoöperaties, InHolland, ECN/TNO, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Connexxion en de netwerkbeheerders. Dit plan en de realisatie daarvan draagt bij aan een goede samenwerking, zodat ze elkaar in het vervolg nog makkelijker kunnen vinden. Complimenten aan de deelnemende partijen en complimenten aan het College en sportcomplex De Meent als initiatiefnemers van dit voorstel.

De gemeenteraad zal 4 april aanstaande over dit voorstel stemmen. Na aanleiding van de commissievergadering, waar dit dossier al werd behandeld door onze duurzaamheid woordvoerder Mohamed Nabih, ziet het ernaar uit dat het unaniem wordt aangenomen.