Eerste kadernota van dit college: stedelijke ontwikkeling

28 mei 2019

De eerste kadernota van dit college is een feit. Met als belangrijkste prioriteit de stedelijke ontwikkeling langs het kanaal. Dit sluit goed aan bij onze ambitie: minder wachtlijsten, meer betaalbare woningen. In de regio Alkmaar zijn er ruim 17.000 (!) mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. Vaak komen zij pas na 10 jaar in aanmerking voor een woning. Dat moet echt korter. Dat is onze missie de komende vier jaar en wij zijn verheugd dat het college daar maximaal op inzet. Binnenkort worden de plannen voor de Kanaalzone bekend gemaakt. Wat ons betreft gaat daarna zo snel mogelijk de schop de grond in. Bouwen, bouwen, bouwen. Voor ouderen. Voor starters. Voor Alkmaar en de regio.

Twee andere punten hebben de komende drie jaar ook onze extra aandacht: duurzaamheid en jeugdzorg.

De verduurzaming van onze energievoorziening zien wij niet alleen als een grote opgave, maar vooral ook als een grote kans. Een kans voor innovatieve bedrijven, zoals die op de Boekelermeer. Een kans voor technische MBO’ers, die volop werk gaan hebben aan het installeren van zonnepanelen, warmtenet en isolatie. En een kans voor eenieder die wil besparen op zijn energierekening en comfortabeler wil wonen. De gemeente moet haar inwoners daarbij vooral ontzorgen. Door collectieve oplossingen aan te bieden en te helpen bij  de financiering, bijvoorbeeld in de vorm van een woninggebonden lening.

Tenslotte de jeugdzorg. We moeten onze kwetsbare jeugd de zorg kunnen geven waar ze recht op hebben. Dat gaat de komende jaren extra geld kosten, waarvan het nog maar de vraag is of het Rijk daarvoor de portemonnee trekt. Maar we kunnen deze jongeren niet in de kou laten staan. Ook daar blijft de PvdA keihard voor strijden.