Bijeenkomst 17 januari, toekomst van de woningbouw in Alkmaar

9 januari 2018

Op woensdag 17 januari organiseert de PvdA een themabijeenkomst over de toekomst van de woningbouw in Alkmaar. Er moeten in onze gemeente de komende vier jaar veel meer betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen gebouwd worden.Met experts en belangstellenden gaat de partij in debat over hoe en waar dit kan.

De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum de Daalder, Johanna Naberstraat 77, in Alkmaar  en begint om 20.00u.

Pierre Sponselee, directeur van woningbouwcoöperatie Woonwaard,zal de avond  inleiden. Vervolgens wordt er over drie thema’s verder gepraat. Woningbouw op inbreidingslocaties, de toekomstige bebouwing langs de oevers van het Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar en de behoefte aan specifieke woningen voor bijvoorbeeld begeleid wonen of mantelzorgers.Direct betrokkenen of inwoners met belangstelling voor de woonproblematiek in onze gemeente zijn van harte uitgenodigd.

Programma

20.00 uur Opening door lijsttrekker David Rubio Borrajo

20.05 uur Inleiding Pierre Sponselee, directeur Woonwaard

Aansluitend gelegenheid tot stellen van vragen

20.50 uur Reactie van David Rubio, PvdA Alkmaar

21.00 uur Pauze

21.15 uur Drie discussietafels:

– Bouwen op inbreilocaties: het voormalige AZC aan de Picassolaan.

– Wonen in de omgevingsvisie: de toekomst van industrieterreinen langs het kanaal.

– Bouwen naar behoefte: zorgwoningen, starterswoningen, sociale woningen?

21.45 uur Plenaire terugkoppeling

22.00 uur. Afsluiting met een drankje.

 

 

 

 

Staat dit ook dicht bij jou? Blijf op de hoogte en volg ons op social media;

 

 

‘De PvdA Alkmaar heeft in de afgelopen raadsperiode als grootste landelijke partij in Alkmaar en als tweede partij in de raad inhoudelijk, constructief en met een sociaal hart oppositie gevoerd.
We hebben met deze stijl als lokale afdeling onze stempel kunnen drukken en veel resultaten bereikt. Alle kandidaten zijn hierdoor zeer gemotiveerd. Geïnspireerd door wat er de afgelopen herindelingsverkiezingen in Leeuwarden is gebeurd, wil de PvdA Alkmaar de lijn doorzetten. Ook in Alkmaar hebben we de ambitie om met een sociaal hart bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij te worden.
Op naar 21 maart 2018!’