Bestemmingsplan voor het ziekenhuis mag aangepast.

17 december 2017

In het bestemmingsplan voor het nieuwe ziekenhuis zijn drie belangrijke wensen van de PvdA Alkmaar opgenomen: ondergronds parkeren, een kleinere inbreuk op de Hout en een uitgebreid participatietraject. Toch was het geen gemakkelijk besluit.

“Het ziekenhuis blijft in Alkmaar”

Het ziekenhuis blijft in Alkmaar en heeft daarvoor een plan gemaakt voor vernieuwbouw. Het ziekenhuis wil dit heel graag, want de kern van het ziekenhuis, de zogenaamde acute as, schreeuwt om vernieuwing. Het is oud, afgeschreven en onwerkbaar.

Dilemma

Het grote dilemma is dat voor deze vernieuwbouw een plan is gemaakt waarbij voor twee vleugels een stuk van het bestaande park De Hout nodig is. Doordat de bestaande bebouwing ook in gebruik blijft, en de nieuwbouw hier op aangesloten moet worden, is dit een ingewikkelde puzzel. Tegenstellingen over de gekozen oplossing van het ziekenhuis waren dan ook onvermijdelijk.

Bij de behandeling van de eerste plannen in oktober 2016 heeft de PvdA direct en nadrukkelijk gepleit voor maximale betrokkenheid van bewoners en belangengroepen,  ondergronds parkeren, verplaatsen van bomen en een veel kleinere inbreuk op het park.

In de plannen die in het afgelopen jaar verder zijn ontwikkeld, zijn deze aspecten opgenomen. In het bestemmingsplan wordt ruimte gemaakt voor een ondergrondse parkeergarage, oude bomen worden verplaatst en participatie heeft plaatsgevonden op het niveau van adviseren. Desalniettemin zijn de tegenstellingen tussen belangengroepen en het ziekenhuis niet volledig geslecht.

Het was voor de Partij van de Arbeid dan ook geen gemakkelijk besluit om te nemen. Onze discussies hebben lang geduurd, omdat het beeld niet eenduidig was en de verschillende invalshoeken, ingegeven door het ziekenhuis en de vele belangengroepen (zowel voor als tegen) niet altijd even helder waren. Het was voor ons dan ook zaak om de echte argumenten en de ruis van elkaar te scheiden.

Na bijna 1000 pagina’s aan onderliggende stukken te hebben gelezen, alle argumenten te hebben gehoord en wetende dat het ziekenhuis zelf ook voor een zeer ingewikkelde opgave staat en zeer urgent moet worden verbouwd, heeft de Partij van de Arbeid ingestemd met de aanpassing van het bestemmingsplan. We hadden graag gezien dat alle belanghebbenden hier tevreden mee zouden zijn, maar gezien de complexiteit van de puzzel, was dit misschien ook te veel om te verwachten.

 

 

 

Staat dit ook dicht bij jou? Blijf op de hoogte en volg ons op social media;

 

 

‘De PvdA Alkmaar heeft in de afgelopen raadsperiode als grootste landelijke partij in Alkmaar en als tweede partij in de raad inhoudelijk, constructief en met een sociaal hart oppositie gevoerd.
We hebben met deze stijl als lokale afdeling onze stempel kunnen drukken en veel resultaten bereikt. Alle kandidaten zijn hierdoor zeer gemotiveerd. Geïnspireerd door wat er de afgelopen herindelingsverkiezingen in Leeuwarden is gebeurd, wil de PvdA Alkmaar de lijn doorzetten. Ook in Alkmaar hebben we de ambitie om met een sociaal hart bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij te worden.
Op naar 21 maart 2018!’