Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met coalitieakkoord.

7 juni 2018

Afgelopen dinsdag 5 juni heeft onze fractievoorzitter David Rubio Borrajo het coalitieakkoord gepresenteerd aan de leden van de Partij van de Arbeid Afdeling Alkmaar. De leden hebben na een kort beraad unaniem ingestemd met het coalitieakkoord en de installatie van Paul Verbruggen als kandidaat wethouder voor het nieuw te vormen college van Burgemeester en Wethouders. Het coalitieakkoord zal op donderdag 7 juni worden aangeboden aan de gemeenteraad van Alkmaar. Op deze dag zullen tevens de kandidaat wethouders worden geĂ¯nstalleerd.

Wij kijken uit naar een vruchtbare en succesvolle bestuursperiode waarin we mooie stappen kunnen zetten in onze ambities op onder andere het gebied van onze woningvoorraad, duurzaamheidsdoelstellingen en de lokale economie.

 

(Foto: Paul Verbruggen (kandidaat wethouder), David Rubio Borrago (fractievoorzitter) en René Brouwer (afdelingsvoorzitter)).