Algemene ledenvergadering op 21 november 2018

10 november 2018

Waar? “Huis van de wijk” De Alkenhorst. Schelfhoutlaan 4 1816 LG Alkmaar. Aanvang 20:00 uur

In gesprek met fractie en wethouder over eerste 6 maanden collegedeelname

Onze partij is alweer bijna een half jaar onderdeel van het Alkmaarse stadsbestuur. Wij willen onze leden graag de gelegenheid geven met de fractie bij te praten onder de noemer ‘In gesprek met de fractie’. Hiervoor hebben we een uur gereserveerd tijdens de vergadering. Om het gesprek goed voor te bereiden zullen we vragen van de leden inventariseren en daar een selectie uit maken. Wilt u een vraag inleveren? Dat kan. Klik op deze link https://www.surveymonkey.com/r/VNZ5V6G en zet uw vraag in het lege tekstveld. U kunt dan ook aangeven of u wel of niet aanwezig zult zijn bij de vergadering. U kunt tot uiterlijk 13 november reageren. Bedankt alvast voor uw medewerking!

Tevens op de agenda:  

  • Verkiezing nieuwe secretaris voor het afdelingsbestuur
  • Bespreken en vaststellen jaarplan en begroting 2019

Gert-Jan Leerink, kandidaat voor de verkiezingen van Provinciale Staten, verdient onze steun. 

Geef je op voor de gewestelijke ledenvergadering van zaterdag 10 november 2018. Hier wordt het verkiezingsprogramma en de definitieve samenstelling van de kandidatenlijst vastgesteld. Zie uitnodiging van het gewestelijk bestuur van 1 november 2018.

Agenda ALV PvdA afdeling Alkmaar 21-11-2018

  1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken, vaststelling agenda
  2. Benoeming secretaris afdelingsbestuur: toelichting zie hierboven
  3. Vaststellen verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen van  4 April 2018 en 5 juni 2018
  4. In gesprek met fractie en wethouder
  5. Vaststellen Jaarplan 2019
  6. Vaststellen begroting 2019
  7. Rondvraag