Laf

Laf. Dat is de enige manier om de aankondiging van opnieuw een onderzoek naar invoering van tweerichtingsverkeer op de Bierkade, nu in een nog groter verband, te betitelen. Er liggen immers al drie onderzoeken, die alle drie eensgezind concluderen dat de kosten van herinrichting van de Bierkade/Wageweg bij lange na niet opwegen tegen de baten. Dat het college dit niet durft toe te geven en in plaats daarvan opdracht geeft tot nog maar een vierde onderzoek, vindt de PvdA onbegrijpelijk.

Uit de vorige onderzoeken naar herinvoering van tweerichtingsverkeer op de Wageweg was al gebleken dat dit niet kon zonder ingrijpende, en dus dure, aanpassingen aan het hele traject vanaf de Friesebrug tot aan de Accijnstoren. Daarbij zou tevens een deel van het Victoriepark opgeofferd moeten worden. De ‘inrichting als fietsstraat’ werd toen door het college uit de hoge hoed getoverd als een oplossing waar nog niet naar gekeken was en die het alsnog mogelijk moest maken dat auto’s twee kanten op over de Bierkade en Wageweg zouden mogen rijden. Bij de aankondiging van het onderzoek daarnaar concludeerden zowel de PvdA als verschillende andere partijen al dat dit ook geen haalbare kaart zou blijken.

Nu uit een derde onderzoek is gebleken dat de inrichting als fietsstraat inderdaad niet haalbaar is, is er maar één conclusie mogelijk: herinvoering van het tweerichtingsverkeer is een doodlopende weg. Dat het college die conclusie niet wil trekken en in plaats daarvan nog meer gemeenschapsgeld uitgeeft aan een nieuw, nog breder opgezet verkeerskundig onderzoek naar ‘de bereikbaarheid van de oostelijke binnenstad’, vindt de PvdA een laffe uitvlucht. De bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel is al uitstekend voor voetgangers en fietsers en de Schelphoekgarage is prima te bereiken via de ringweg. Ook voor inwoners van Alkmaar Noord, de Schermer en Graft-de Rijp.

In de raadsvergadering van 19 januari zal woordvoerder Leo van Etten het college vragen wie dit nieuwe onderzoek gaat uitvoeren, wat de vraag precies is en hoeveel dit de gemeente gaat kosten. Wat de PvdA betreft is dit weggegooid geld, dat beter besteed had kunnen worden aan de echte problemen in onze gemeente. Ook uit dit onderzoek zal namelijk blijken dat tweerichtingsverkeer heel duur is en vrijwel onmogelijk in te voeren zonder dat er opnieuw een verkeersknelpunt ontstaat bij de Friesebrug. Bovendien zal een toename van het autoverkeer er toe leiden dat de luchtkwaliteit op de Bierkade opnieuw verslechtert, terwijl de winkeliers in de binnenstad er nauwelijks iets mee opschieten.

De PvdA vindt het bijzonder teleurstellend dat het college met zulke oogkleppen op zijn zin door wil drijven. Zowel experts als omwonenden hebben keer op keer aangegeven niets te zien in herinvoering van het tweerichtingsverkeer. Het is tijd dat deze coalitie leert luisteren naar dat soort geluiden in plaats van zich blind te staren op het eigen coalitieprogramma.