Column door: Gijsbert van Iterson Scholten (laatste mei 2022)

Door Gijsbert Van Iterson Scholten op 3 mei 2021

Column door: Gijsbert van Iterson Scholten

Parkeren in de binnenstad

Onlangs werd een onderzoek gepresenteerd naar vernieuwing van de Karperton garage. Een garage waar veel Alkmaarders problemen mee hebben, want van binnen is hij krap en van buiten is hij lelijk. Het onderzoeksbureau stelde drie varianten voor, waarvan er twee verder uitgezocht gaan worden. Slopen en een nieuwe bouwen en slopen en onder het Kanaal een nieuwe bouwen.

De PvdA is voorstander van het slopen van de Karperton garage. En zou liefst zien dat er op de plek van de garage (ook) woningen komen. Maar voordat we een nieuwe garage gaan bouwen, zouden we eerst moeten nadenken over hoe we überhaupt om willen gaan met parkeren in de binnenstad. Geparkeerde auto’s nemen namelijk heel veel ruimte in beslag. En die ruimte is dan niet beschikbaar voor bijvoorbeeld woningen, terrassen, voetgangers en fietsen.

Laat ik drie voorbeelden geven. Het eerste is historisch. In de jaren ’70 was het Waagplein nog één grote parkeerplaats. Op oude foto’s staan lange rijen auto’s en is er geen terras te zien. Gelukkig is dat intussen anders! In steeds meer steden worden dit soort pleinen omgezet van parkeerplaatsen naar gezellige verblijfsplekken. Meestal tot grote tevredenheid van de inwoners. In Alkmaar hebben we nog genoeg andere pleinen (en wellicht zelfs straten) waar we dit ook zouden kunnen doen. Denk aan het Hofplein of het Doelenveld. Dat scheelt ook verkeer op de Gedempte Nieuwesloot. Maar de afgelopen jaren zijn er juist parkeerplaatsen bijgekomen in de binnenstad, bijvoorbeeld op de Paardenmarkt. De vraag is of onze stad daar nu echt aantrekkelijker van wordt.

Het tweede voorbeeld zijn de grachten. Nu de Westelijke Laat voetgangersgebied wordt, moeten fietsers ergens anders heen. En bewoners van de Oudegracht stellen terecht dat er bij hun voor de deur maar beperkt ruimte is om die fietsers op te vangen. Maar wat nou als we alle parkeerplaatsen langs de gracht op zouden geven? Dan win je zo anderhalf tot twee meter. Aan beide zijden van de gracht. En verdwijnt ook veel autoverkeer. Ruimte genoeg dus voor een nieuw fietspad én een brede stoep.

Ten derde komen er de komende jaren honderden woningen in de binnenstad bij. Boven winkels is vaak nog ruimte genoeg voor nieuwe appartementen. Maar als er bij elk appartement ook een parkeerplaats aangelegd moet worden, lukt dit natuurlijk nooit. En als al die nieuwe binnenstadsbewoners ook een vergunning voor de huidige parkeerplekken aan gaan vragen, wordt het alleen maar voller op straat. Misschien dat we dus wel moeten zeggen dat nieuwe binnenstadsbewoners alleen nog maar in de garages mogen parkeren. Of dat we alleen nog parkeervergunningen af gaan geven voor deelauto’s.

Dit zijn belangrijke vragen die de komende periode in de gemeenteraad beantwoord moeten worden. Voordat we miljoenen gaan investeren in een nieuwe garage. Wat de PvdA betreft betrekken we de bewoners van de binnenstad nadrukkelijk bij deze discussie. En misschien dat de uitkomst wel gaat zijn dat er meer parkeergarages moeten komen. Want de auto’s van binnenstadsbewoners verdwijnen niet zomaar. En voor mindervaliden of zorgverleners zullen er waarschijnlijk altijd wat parkeerplekken op straat nodig blijven. Maar voor veel andere mensen is een paar minuten lopen om hun auto netjes in een overdekte garage te stallen misschien helemaal geen onoverkomelijk bezwaar. Daar zouden we op zijn minst het gesprek over moeten openen. Het CDA stelde eerder al voor de Singelgarage uit te breiden. In dit kader zou dit misschien best een goed idee zijn. Net als het bouwen van een grotere Karperton garage. Onder het kanaal, op de huidige plek, of misschien wel op Overstad. Maar pas als we weten hoe we de beschikbare ruimte willen gebruiken: voor auto’s, of voor al die andere dingen die je op straat kan doen.

 

Betaalbaarheid

Gisteravond sprak de gemeenteraad over de begroting voor 2022. Misschien wel de belangrijkste vergadering van het jaar. Waar willen we geld aan uitgeven en hoeveel? Wat de PvdA betreft in ieder geval aan betaalbare huurwoningen en niet aan zorgcowboys.

Sociale huur
Wij roepen het al jaren en onlangs werd dit (opnieuw) bevestigd door een alarmerend rapport over de woningmarkt in Alkmaar: er is een enorme behoefte aan sociale huurwoningen. Meer nog dan aan betaalbare koopwoningen. Terwijl projectontwikkelaars tot nu toe bijna alleen maar koopwoningen bouwen langs het Alkmaars Kanaal. Dat moet anders. Daarom diende de PvdA bij de begroting een motie in om te vragen om een plan van aanpak om de woningbouwcorporaties te ondersteunen. Het Alkmaars Kanaal mag geen yuppenbolwerk worden!

 

Zorgcowboys
Er gaat iets mis in de jeugdzorg: terwijl grote zorgaanbieders, én veel gemeenten, continu moeten bezuinigen, slagen sommige kleinere partijen er in flinke winsten te maken. Niet omdat ze zoveel beter werken dan anderen, maar omdat ze eenvoudige, en niet altijd bewezen effectieve, behandelingen aanbieden voor kinderen met relatief eenvoudige problemen. Hierdoor blijft er minder geld over voor kinderen met ingewikkelde problemen, die we als gemeente wel moeten helpen. Daarom stelde de PvdA voor dat de gemeente strengere eisen moet gaan stellen aan jeugdhulpaanbieders en partijen die veel winst maken moet weren. Jeugdzorg is geen markt en de enige winst die wij willen zien is gezondheidswinst voor kinderen.

 

Bouwplan van de maand: Picassolaan 201
Het oude Ahrendgebouw aan de ring staat intussen al bijna 10 jaar leeg. Goed dus dat er nu eindelijk een plan ligt om hier woningen te bouwen. 146 appartementen, verdeeld over drie (bescheiden) woontorens. Duurzame woningen in een groene omgeving, echt een aanwinst voor dit deel van de stad. Enige minpunt is dat er geen sociale huur in het plan voorzien is. Wel bijna 50 betaalbare koopwoningen en een deel huurwoningen tot 1000 euro. Daarom zijn we als PvdA toch enthousiast over dit plan.

 

Bouwen bouwen bouwen

Het zijn drukke dagen zo vlak voor de vakantie. Er moesten plannen voor 525 nieuwe woningen goedgekeurd en dan kregen we ook nog een nieuwe burgemeester! De PvdA Alkmaar praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen in de gemeenteraad.

 

 

 

 

Betaalbaar bouwen

2100 woningen staan er volgend jaar op stapel, zo blijkt uit de kadernota 2022. Onze voornaamstezorg daarbij is de betaalbaarheid van die nieuwe woningen. De PvdA Alkmaar zal zich hier altijd voor in blijven zetten. Eerder pleitten we met succes voor het invoeren van een zelfbewoningsplicht om beleggers te weren en voor maatregelen om doorstroming in de sociale huur te bevorderen. Bij de kadernota pleitte onze fractievoorzitter Dàvid Rubio Borrajo nu voor een actiever grondbeleid, waarbij de gemeente zelf grond aankoopt om zelf te bepalen wat voor woningen daar komen. Want we moeten er met zijn allen voor zorgen dat er voor iedereen gebouwd blijft worden, niet alleen voor mensen met (heel veel) geld.

 

 

 

Een nieuwe burgemeester

23 juni werd Anja Schouten officieel beëdigd als nieuwe burgemeester van Alkmaar. Een warm mens, met een groot sociaal hart. En ruime ervaring met alle ingewikkelde taken van een burgemeester, zoals het handhaven van openbare orde en veiligheid. In de coronacrisis geen gemakkelijke opgave! Inmiddels hebben we haar een paar keer mee mogen maken in de raad en ze doet het fantastisch. De PvdA is enorm trots dat deze sympathieke powervrouw onze burgemeester wilde worden. Op de foto staat zij overigens samen met de vorige vrouwelijke burgemeester van Alkmaar: PvdA’er Marie van Rossen.

 

 

 

Bouwplan van de maand: Ringerskwartier

Waar nu nog het voormalige parkeerterrein bij de Lidl is, worden volgend jaar 4 woontorens gebouwd met in totaal 285 appartementen. Vorige week keurde de gemeenteraad het bestemmingsplan hiervoor goed. Een mijlpaal, want dit is het eerste project van het Alkmaars Kanaal dat definitief goedgekeurd is. De PvdA Alkmaar vindt het een prachtig plan. Echt een moderne tegenhanger van het oude stadscentrum. Autoluw, met veel groen en op een schaal die past bij Alkmaar. Echt een aanwinst voor de stad.

 

 

 

 

Wonen voor starters

26 oktober organiseerde de PvdA Alkmaar een goedbezochte online huiskamerbijeenkomst over wonen. Het was een interessante avond over sociale huur, middenhuur en koopwoningen voor starters. Die ons sterkt in onze opvatting dat er veel meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden. En gelukkig wordt daar ook aan gewerkt. Tegelijkertijd ligt er ook een grote landelijke opgave om de middenhuur te reguleren, beleggers die goedkope panden opkopen tegen te werken en de verhuurdersheffing af te schaffen. Hiervoor werken wij goed samen met onze landelijke fractie.

 

Grenzen aan het Geestmerambacht

Afgelopen raad kreeg de PvdA brede steun voor ons amendement om grenzen te stellen aan wat er ontwikkeld kan worden in het Geestmerambacht. Het Geestmerambacht is een prachtig recreatiegebied waar we uitermate zuinig op moeten zijn. Daarom worden op ons initiatief de bouwhoogtes beperkt, wordt er niet gebouwd in (de buurt van) de Kleimeer en moeten grootschalige ontwikkelingen eerst goedgekeurd door de gemeenteraden. Er mag best wat gebeuren, maar wat ons betreft worden alleen ontwikkelingen toegestaan die echt iets toevoegen op het gebied van dagrecreatie voor inwoners van de regio. Onze volledige visie op het Geestmerambacht kunt u terugvinden op onze website, onder standpunten.

 

Bouwproject van de maand: Koelmalaan 310

Na 15 jaar is het eindelijk zover: op de Koelmalaan 310, waar nu nog de culturele broedplaats Koel310 staat, komen ca. 125 huurappartementen. Met een mooie groene binnentuin, parkeren op eigen terrein en een dak vol zonnepanelen. 75 appartementen worden sociale huur, de andere 50 middenhuur. Aan beide is zeer veel behoefte, dus wat ons betreft mag nu zo snel mogelijk de schop de grond in. Bouwen, bouwen, bouwen!

De toekomst van Alkmaar

Op 26 oktober organiseert de PvdA Alkmaar een online én live gesprek over wonen, speciaal voor starters. Afgelopen raad ging het over nieuwe windmolens en zonnepanelen en ons bouwplan van de maand is dit keer wel heel groot: alles wat er gebeurt op Overstad!

‘Huiskamergesprek’ met starters

Maandag 26 oktober organiseren we als PvdA Alkmaar een huiskamergesprek over wonen in Alkmaar. Specifiek gaan we het hebben over starters op de woningmarkt. Wat willen zij? Sociale huur? Middenhuur? Een betaalbare koopwoning? Waar lopen zij tegenaan in hun zoektocht naar een betaalbare woning? Wat kan “de politiek” doen? Wat moet de landelijke politiek echt oppakken, en wat kan Alkmaar zelf doen? Aan welke concrete projecten werkt de gemeente Alkmaar nu? En wat doet onze Tweede Kamerfractie? Over deze en al jullie andere vragen gaat het gesprek.

Wie?
Aan tafel zitten:

  •  Paul Verbruggen, wethouder wonen,
  • David Rubio Borrajo, fractievoorzitter van de PvdA Alkmaar
  • Martin van Rijn, voorzitter AEDES (de koepel van woningbouwcorporaties)
  •  Tweede Kamerlid Henk Nijboer

Wanneer?
26 oktober, vanaf 19.30 tot 21.00 online vanuit je eigen huiskamer of – mits de RIVM richtlijnen dat toelaten – fysiek in Podium Victorie (inloop 19.00).

Ben jij, of ken jij iemand die jong is en graag een huis wil? Je zoon, je buurmeisje, een nichtje dat net afgestudeerd is? Geef hem, haar én jezelf gauw op via dit formulier. En laat ze onze facebookpagina volgen om op de hoogte te blijven van wat de PvdA Alkmaar hier aan doet. Deel je vraag of ervaring met #bouwenbouwenbouwen.

 

Wind- en zonne-energie

Waar is er ruimte voor nieuwe windmolens en grote zonnedaken? Dat heeft de gemeenteraad onlangs vastgelegd in het eerste concept van de Regionale Energie Strategie. De PvdA Alkmaar is blij dat er hiermee duidelijkheid komt en dat we als Alkmaar ons steentje bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Wat ons betreft had de ambitie nog wel wat hoger mogen liggen, maar draagvlak is ook belangrijk en dat bleek er niet te zijn voor het voorstel om, bijvoorbeeld, een extra windmolen op de Boekelermeer neer te zetten.

 

Bouwplan van de maand: Overstad

WETHOUDER PAUL VERBRUGGEN START SLOOP KWAKELHUIS DOOR LETTERS TE VERWIJDEREN.

Op Overstad gaat het nu hard. Het oude Kwakelhuis wordt gesloopt om plaats te maken voor Dockside, de verbouw van de Ringersfabriek gaat binnenkort van start en de gemeente krijgt 6 miljoen euro van het Rijk om de woningbouw op Overstad te versnellen. Wat de PvdA betreft wordt dat geld vooral ingezet om te zorgen voor meer betaalbare (huur)woningen. Overstad mag geen yuppenparadijs worden.

PvdA column terug van weggeweest

De afgelopen jaren hield Leo van Etten de lezers van de Uitkomst maandelijks op de hoogte van het wel en wee van de gemeenteraad. Met zijn terugtreden als raadslid is daar de klad een beetje in gekomen, maar de fractie pakt dit vanaf deze maand weer op.

Column PvdA: uit de crisis

Langzaam komt het leven na corona weer op gang. Helaas nog zonder grote evenementen en ook met opnieuw minder winkels in de binnenstad. De opmars van het online winkelen is niet te stuiten. Gelukkig gaat de woningbouw wel gewoon door, met onder meer 78 nieuwe woningen in Alkmaar Noord.

 

Geen Alkmaar Pride

De ‘lockdown’ wordt langzaam versoepeld, maar grote evenementen zoals de Alkmaar Pride kunnen vanwege de coronamaatregelen nog altijd niet doorgaan. Heel jammer, want de PvdA vaart altijd graag mee. Niet alleen vanwege de feeststemming, maar ook omdat we het heel belangrijk vinden dat iedereen in Alkmaar trots kan zijn op wie hij/zij is. Gelukkig was er wel een, ook heel feestelijke, livestream. En volgend jaar zijn we gewoon weer van de partij!

 

Nieuwe visie op de binnenstad

De coronacrisis heeft helaas geleid tot een versnelde achteruitgang van het aantal winkels in de binnenstad. Gelukkig werd er al nagedacht over de toekomst van de binnenstad en ligt er nu een goed plan. Daarin wordt het winkelgebied kleiner en komt er in de aanloopstraten meer ruimte voor woningen en (kleine) bedrijfjes. De PvdA stemt hier van harte mee in: het is niet realistisch te denken dat voor alle winkels die de afgelopen jaren verdwenen weer nieuwe komen. En ook de horeca heeft het al zwaar. Dus laten we van de nood een deugd maken en vrijkomende winkelpanden ombouwen tot woningen. Want daar is wel veel vraag naar.

 

Bouwplan van de maand: Sperwerstraat

We berichtten er al eerder over, maar nu is ook het bestemmingsplan door de raad goedgekeurd. Aan de Sperwerstraat in Alkmaar Noord komen 78 nieuwe woningen,  waarvan 64 sociale huurwoningen. Goed nieuws, want er staan nog steeds heel veel mensen op de wachtlijst voor een huurwoning. Nu het bestemmingsplan rond is, wordt er zo snel mogelijk begonnen met bouwen. We zijn benieuwd!

 

Eerste woningen Dorpshart Stompetoren

De eerste woningen in het nieuwe dorpshart van Stompetoren zijn onlangs feestelijk overgedragen aan de nieuwe bewoners. In totaal komen er 56. Met, minstens zo belangrijk, ook een nieuwe supermarkt en horeca. Zo blijven de voorzieningen in deze kern behouden en kunnen jongeren uit het dorp ook een huis krijgen. De PvdA vindt dit van groot belang. Zonder nieuwe impuls zou Stompetoren langzaam vergrijzen en dat zet de leefbaarheid in deze kern onder druk. Met dit plan, en de geplande uitbreiding in Stompetoren-West, kan het dorp weer jaren vooruit.

PvdA fractie in de Rijper Eilanden

Afgelopen weekend vergaderde de fractie van de PvdA in hotel de Rijper Eilanden, om eens goed met elkaar te praten over wat we het komende jaar willen realiseren. We hebben plannen genoeg, vooral op ons voornaamste speerpunt: woningbouw. Niet alleen voor de Kanaalzone in de stad, maar ook voor de verschillende dorpskernen. Ook duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijke onderwerpen, zeker ook in het buitengebied. De komende maanden gaat u dus zeker van ons horen. Mocht u ons ondertussen iets mee willen geven, neem dan contact op via [email protected] of kijk op onze facebookpagina: facebook.com/pvdaalkmaar.

Een economie voor iedereen

Afgelopen keer stelden we het economisch actieprogramma van de gemeente vast. Een ambitieus programma, dat duidelijk maakt dat Alkmaar ook in economisch opzicht echt de hoofdstad van Noord-Holland Noord is. Als PvdA vinden we het vooral belangrijk dat er voldoende aandacht is voor (bij- en om-) scholing. In sectoren als de zorg, het onderwijs, maar ook de ICT en de bouw, zijn er schreeuwende personeelstekorten. Daar moet echt wat aan gebeuren en gelukkig pakt het college dit goed op. Daarnaast zijn we blij dat onze suggestie om banenmarkten te organiseren in de verschillende wijken van Alkmaar overgenomen is. Want het gaat economisch goed, maar nog lang niet iedereen profiteert hiervan. Werk aan de winkel dus!

De lasten en de lusten

Vorige week was een drukke week voor de PvdA fractie. In de raad bespraken we de toekomstplannen van alle regionale samenwerkingsverbanden, we hadden een avond met de woningcorporaties en onze wethouder opende de eerste huizen van het dorpshart in Stompetoren.

 

5.000 sociale huurwoningen

De PvdA organiseerde een thema-avond over woningbouw met de vier Alkmaarse woningcorporaties. Hun belangrijkste voorstel is om de corporaties in de Kanaalzone 5.000 sociale huurwoningen te laten bouwen. Want alleen dan weet je zeker dat ze over 30 jaar nog steeds betaalbaar zijn. En dat het geen kleine ‘kippenhokken’ van 50 m2 voor 2,5 ton (of 720 euro huur in de maand) worden. De gemeente zal dat keihard vast moeten leggen. Andere interessante voorstellen waren onder meer 300 verplaatsbare woonstudio’s te bouwen, zoals die aan de Bergerweg. En een pleidooi om niet alleen huizen te bouwen, maar vooral ook te investeren in de leefbaarheid van de Kanaalzone. Ideeën die wij van harte ondersteunen!

Geestmerambacht

Afgelopen raad hadden we het over de toekomst van het Geestmerambacht. Het onderhoud van dit natuurgebied wordt nu nog grotendeels betaald uit een fonds dat we 30 jaar geleden gevuld hebben. En dat is nu bijna leeg. Dus moet er geld bij. Of vanuit de gemeente, of uit de markt. Voor de PvdA staat voorop dat het Geestmerambacht een rustig natuurgebied blijft. Dat altijd, voor iedereen, gratis toegankelijk is.

 

Bouwproject van de maand: Dorpshart Stompetoren

De eerste woningen in het nieuwe dorpshart van Stompetoren zijn onlangs feestelijk overgedragen aan de nieuwe bewoners. In totaal komen er 56. Met, minstens zo belangrijk, ook een nieuwe supermarkt en horeca. Zo blijven de voorzieningen in deze kern behouden en kunnen jongeren uit het dorp ook een huis krijgen. De PvdA vindt dit van groot belang. Zonder nieuwe impuls zou Stompetoren langzaam vergrijzen en dat zet de leefbaarheid in deze kern onder druk. Met dit plan, en de geplande uitbreiding in Stompetoren-West, kan het dorp weer jaren vooruit.

We bouwen meer dan huizen
Goed nieuws over twee van onze speerpunten deze maand: ontwikkelaars betalen mee aan de voorzieningen die nodig zijn om 15.000 nieuwe woningen te bouwen en er wordt gewerkt aan een regionaal plan voor schone energie.

 

Ontwikkelaars betalen mee
Projectontwikkelaars gaan meebetalen aan de noodzakelijke voorzieningen voor de 15.000 woningen die Alkmaar de komende 20 jaar langs het kanaal bouwt. Dat is de uitkomst van de discussie over de nota ‘Bovenwijkse voorzieningen’ afgelopen raad. De PvdA vindt dit goed nieuws, want als ontwikkelaars hier niet aan meebetalen moet de OZB omhoog. Wel hadden we liever gezien dat sociale huurwoningen vrijgesteld zouden worden, maar hier was helaas geen meerderheid voor. Gelukkig is er wel nog een korting voor de sociale sector, zodat toch de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Windmolens en zonnepanelen
In de regio Noord-Holland Noord wordt hard gewerkt aan plannen om meer duurzame energie op te wekken. Als onderdeel deze Regionale Energie Strategie organiseerde de gemeente Alkmaar de afgelopen maand drie inspraakavonden om te peilen waar in onze gemeente draagvlak is voor nieuwe windmolens en (grote hoeveelheden) zonnepanelen. De PvdA was bij alle drie deze bijeenkomsten en heeft veel goede suggesties gehoord. Deze worden nu eerst met de rest van de regio besproken, in april komt er een voorstel naar de raad. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit een goed en gedragen plan wordt.

Bouwproject van de maand: Ringerskwartier
Na jaren van plannen maken en weer afschieten, werd twee weken geleden dan eindelijk het definitieve ‘beeldkwaliteitsplan’ voor het Ringerskwartier gepresenteerd. Op wat nu nog het parkeerterrein is waar vroeger de Lidl zat, worden ruim 200 woningen gebouwd. Verdeeld over vier torens, met onderin ruimte voor winkels en horeca. Hiermee verandert dit stukje Overstad van een kale plak asfalt in een moderne tegenhanger van het oude centrum. Nu dit er ligt, gaan de architecten aan de slag. Wij hopen op een mooie uitwerking, die recht doet aan deze prachtige locatie.

December is een feestelijke maand. Ook voor de PvdA. Want er ligt een prachtig plan voor het oude gebouw van Rijkswaterstaat langs het kanaal. En een motie van ons heeft Alkmaar opnieuw een prijs opgeleverd: we zijn de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland!

Alkmaar openbare toilettenkampioen
In maart vroegen wij om in overleg met ondernemers meer toiletten in onze gemeente openbaar toegankelijk te maken. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal beschikbare toiletten. Daarmee is Alkmaar onlangs uitgeroepen tot ‘meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland’, omdat wij per hoofd van de bevolking de meeste openbaar toegankelijke toiletten heeft. We hopen dat evengoed nog meer toiletten opengesteld worden. Alle toiletten zijn te vinden via de ‘hoge nood app’ en te herkennen aan stickers naast de deur van deelnemende ondernemers.

Sint Pancras en Koedijk
Er is de afgelopen maanden veel te doen geweest over de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk en de wens van veel inwoners van Sint Pancras en Koedijk om zich bij Alkmaar aan te sluiten. De PvdA is altijd van menig geweest dat als een meerderheid van de bewoners dit wil, Sint Pancras en Koedijk van harte welkom zijn. Wij hopen van harte dat dit in goed overleg met Heerhugowaard en Langedijk zal gaan, want regionale samenwerking staat bij ons ook hoog in het vaandel.

Bouwplan van de maand: Kanaaldijk 301
Op 20 november werden de plannen voor het oude Rijkswaterstaatgebouw aan de Kanaaldijk gepresenteerd aan de buurt. De PvdA was hier bij en vindt het een prachtig plan. Er komen niet alleen 160 woningen, maar ook een prachtig plein, veel groen en een steiger aan het water. Precies wat wij voor ogen hadden toen we de Kanaalvisie aannamen. Uiteraard moet er nog flink wat water door het kanaal vloeien voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, maar het begin is er!

Bouwen aan een inclusieve stad

Ook afgelopen maand gebeurde er weer van alles in de Alkmaarse politiek. We lichten er drie dingen uit waar de PvdA heel blij mee is: het nieuwe LHBTI-beleid, nieuwe regels voor inspraak bij bouwprojecten en natuurlijk het bouwplan van de maand.

Regenboogbeleid

Alkmaar heeft de afgelopen jaren actief beleid gevoerd om de acceptatie van LHBTI’ers te bevorderen. De jaarlijks terugkerende Alkmaar pride week is hier het meest zichtbare element van. Helaas zien we dat de acceptatie van homoseksualiteit en genderinclusiviteit toch nog steeds onder druk staat. Daarom is het regenboogbeleid verlengd. Met speciale aandacht voor groepen waarin dit moeilijk bespreekbaar is, zoals ouderen en religieuzen. De PvdA ondersteunt dit beleid van harte.

Inspraak bij bouwprojecten

Alkmaar krijgt nieuwe regels voor hoe omwonenden betrokken moeten worden bij bouwplannen. Voortaan is het uitgangspunt dat er altijd zo hoog mogelijk ingezet moet worden op de zogeheten ‘participatieladder’. Dit betekent dat omwonenden echt een stem krijgen bij bouwplannen. De PvdA vindt dit een goede ontwikkeling. Wel zijn er op ons initiatief veel eenvoudiger regels opgenomen voor kleine verbouwingen, zoals een dakkapel. Ook daar is overleg met de buren natuurlijk een goed idee, maar hoeft niet de hele straat mee te beslissen.

Bouwplan van de maand: Ahrend-gebouw

Het voormalige kantoorpand van Ahrendt aan de Picassolaan staat al jaren leeg, ondanks de hoge woningnood. Nu ligt er eindelijk een plan. Het oude gebouw gaat tegen de vlakte. In plaats daarvan komen er 148 appartementen in alle prijsklassen. Daarnaast is dit het eerste project waar de nieuwe participatieregels (zie boven) voor gelden. Op een eerste inloopavond waar wij bij waren werd door omwonenden alvast enthousiast gereageerd op dit plan.

Klaar voor de toekomst!

Komende maand wordt besloten hoe we in Alkmaar van het gas af gaan. Er ligt een goed plan, waar de PvdA erg blij mee is. Waar we ook blij mee zijn, zijn de prachtige nieuwe zorgappartementen die in de Kooimeer gepland zijn. En uiteraard met een schitterend verlopen tiende Pride Parade.

 

Goede warmtevisie

De eerste kaders voor hoe we de komende dertig jaar van aardgas over gaan stappen op andere warmtebronnen zijn bekend. Voor veel mensen verandert er voorlopig nog niets, maar zes buurten stappen nog vóór 2030 van gas over op het warmtenet van HVC of een andere duurzame oplossing. Samen met de buurt wordt gekeken wat voor eenieder het voordeligst is. Voor de PvdA is belangrijk dat verwarming betaalbaar blijft en dat nieuwe technieken waarmee je op termijn flink op je energierekening bespaart niet alleen voor een elite zijn weggelegd. We zijn dan ook blij dat juist de corporaties voorop lopen in de warmtetransitie. Meer comfort en een lagere energierekening: dat wil toch iedereen?

 

Tiende pride parade

25 mei was alweer de tiende editie van de Alkmaar pride grachtenparade. Uiteraard voer de PvdA ook dit keer weer mee. In Alkmaar is plek voor iedereen en dat willen we uitdragen ook. De PvdA verbindt! Het weer zat mee en de sfeer zat er goed in. Al met al een heel gezellige middag.

 

 

Woningbouwproject van de maand: Kooimeer

Het voormalige verzorgingstehuis Kooimeer maakt plaats voor 123 zorgappartementen voor ouderen. Eén derde wordt sociale huur, één derde middenhuur en één derde koopappartementen. Een mooie mix. Omdat de behoefte aan dit soort appartementen groot is, komt er een versnelde procedure om de vergunningen te regelen. De eerste schetsen zien er prachtig uit en het gebouw wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Een project om trots op te zijn!

 

 

Fietsen door de provincie

Afgelopen maand waren we als PvdA druk met de campagne voor de provinciale verkiezingen. Maar ook met het EK wielrennen dat deze zomer komt. En we hebben deze maand een wel heel bijzonder bouwproject van de maand: het voorstel om op Overstad twee ultramoderne woontorens te bouwen.

Provinciale verkiezingen

20 maart mocht u naar de stembus. Wij willen alle ruim 114 duizend Noord-Hollanders die daarbij op de PvdA hebben gestemd van harte bedanken! Dankzij u krijgen we zes zetels in de Provinciale Staten. Waaronder één voor het Alkmaarse oud-raadslid Gert-Jan Leerink. Wij wensen hem de komende jaren heel veel succes!

Alkmaar wielrenstad

Het is definitief: het EK wielrennen van 2019 vindt plaats in Alkmaar. Onze gemeente zet zich daarmee goed op de kaart voor alle Europese wielerliefhebbers. In juni is Alkmaar ook al het toneel van de meerdaagse Ronde van Noord-Holland. En op de wielerbaan worden al jaren kampioenschappen baanwielrennen gehouden. Nu de gemeente ook nog besloten heeft dat er een oefenparcours voor de jeugd komt, kunnen we definitief zeggen dat Alkmaar een echte wielrenstad is.

Bouwproject van de maand: Overstad

De komende jaren moet Overstad echt veranderen naar de moderne tegenhanger van ons historische stadscentrum. Met nog steeds ruimte voor (grote) winkels, maar ook voor groen en voor moderne stadsappartementen. Omdat we die woningen ook betaalbaar willen houden, kiest de PvdA daarbij nadrukkelijk voor hoogbouw. Veel + groen + betaalbaar = hoogbouw. Met wat ons betreft een hoogteaccent achter de Ringersfabriek. Een uitgebreide toelichting over ons standpunt over hoogbouw vindt u op onze website: www.pvdaalkmaar.nl.

Gijsbert Van Iterson Scholten

Gijsbert Van Iterson Scholten

Ik ben Gijsbert van Iterson Scholten, 37 jaar en ik woon in Alkmaar Noord. Ik werk als docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn motto is: ‘Als je ergens wat over te zeuren hebt, moet je ook bereid zijn er wat aan te doen’. Ik kom graag in gesprek met u over jeugd, duurzaamheid

Meer over Gijsbert Van Iterson Scholten