Column door: Gijsbert van Iterson Scholten (laatste update april 2020)

Door Gijsbert Van Iterson Scholten op 2 juni 2020

Column door: Gijsbert van Iterson Scholten

PvdA column terug van weggeweest

De afgelopen jaren hield Leo van Etten de lezers van de Uitkomst maandelijks op de hoogte van het wel en wee van de gemeenteraad. Met zijn terugtreden als raadslid is daar de klad een beetje in gekomen, maar de fractie pakt dit vanaf deze maand weer op.

Column PvdA: uit de crisis

Langzaam komt het leven na corona weer op gang. Helaas nog zonder grote evenementen en ook met opnieuw minder winkels in de binnenstad. De opmars van het online winkelen is niet te stuiten. Gelukkig gaat de woningbouw wel gewoon door, met onder meer 78 nieuwe woningen in Alkmaar Noord.

 

Geen Alkmaar Pride

De ‘lockdown’ wordt langzaam versoepeld, maar grote evenementen zoals de Alkmaar Pride kunnen vanwege de coronamaatregelen nog altijd niet doorgaan. Heel jammer, want de PvdA vaart altijd graag mee. Niet alleen vanwege de feeststemming, maar ook omdat we het heel belangrijk vinden dat iedereen in Alkmaar trots kan zijn op wie hij/zij is. Gelukkig was er wel een, ook heel feestelijke, livestream. En volgend jaar zijn we gewoon weer van de partij!

 

Nieuwe visie op de binnenstad

De coronacrisis heeft helaas geleid tot een versnelde achteruitgang van het aantal winkels in de binnenstad. Gelukkig werd er al nagedacht over de toekomst van de binnenstad en ligt er nu een goed plan. Daarin wordt het winkelgebied kleiner en komt er in de aanloopstraten meer ruimte voor woningen en (kleine) bedrijfjes. De PvdA stemt hier van harte mee in: het is niet realistisch te denken dat voor alle winkels die de afgelopen jaren verdwenen weer nieuwe komen. En ook de horeca heeft het al zwaar. Dus laten we van de nood een deugd maken en vrijkomende winkelpanden ombouwen tot woningen. Want daar is wel veel vraag naar.

 

Bouwplan van de maand: Sperwerstraat

We berichtten er al eerder over, maar nu is ook het bestemmingsplan door de raad goedgekeurd. Aan de Sperwerstraat in Alkmaar Noord komen 78 nieuwe woningen,  waarvan 64 sociale huurwoningen. Goed nieuws, want er staan nog steeds heel veel mensen op de wachtlijst voor een huurwoning. Nu het bestemmingsplan rond is, wordt er zo snel mogelijk begonnen met bouwen. We zijn benieuwd!

 

Eerste woningen Dorpshart Stompetoren

De eerste woningen in het nieuwe dorpshart van Stompetoren zijn onlangs feestelijk overgedragen aan de nieuwe bewoners. In totaal komen er 56. Met, minstens zo belangrijk, ook een nieuwe supermarkt en horeca. Zo blijven de voorzieningen in deze kern behouden en kunnen jongeren uit het dorp ook een huis krijgen. De PvdA vindt dit van groot belang. Zonder nieuwe impuls zou Stompetoren langzaam vergrijzen en dat zet de leefbaarheid in deze kern onder druk. Met dit plan, en de geplande uitbreiding in Stompetoren-West, kan het dorp weer jaren vooruit.

PvdA fractie in de Rijper Eilanden

Afgelopen weekend vergaderde de fractie van de PvdA in hotel de Rijper Eilanden, om eens goed met elkaar te praten over wat we het komende jaar willen realiseren. We hebben plannen genoeg, vooral op ons voornaamste speerpunt: woningbouw. Niet alleen voor de Kanaalzone in de stad, maar ook voor de verschillende dorpskernen. Ook duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijke onderwerpen, zeker ook in het buitengebied. De komende maanden gaat u dus zeker van ons horen. Mocht u ons ondertussen iets mee willen geven, neem dan contact op via info@pvdaalkmaar.nl of kijk op onze facebookpagina: facebook.com/pvdaalkmaar.

Een economie voor iedereen

Afgelopen keer stelden we het economisch actieprogramma van de gemeente vast. Een ambitieus programma, dat duidelijk maakt dat Alkmaar ook in economisch opzicht echt de hoofdstad van Noord-Holland Noord is. Als PvdA vinden we het vooral belangrijk dat er voldoende aandacht is voor (bij- en om-) scholing. In sectoren als de zorg, het onderwijs, maar ook de ICT en de bouw, zijn er schreeuwende personeelstekorten. Daar moet echt wat aan gebeuren en gelukkig pakt het college dit goed op. Daarnaast zijn we blij dat onze suggestie om banenmarkten te organiseren in de verschillende wijken van Alkmaar overgenomen is. Want het gaat economisch goed, maar nog lang niet iedereen profiteert hiervan. Werk aan de winkel dus!

De lasten en de lusten

Vorige week was een drukke week voor de PvdA fractie. In de raad bespraken we de toekomstplannen van alle regionale samenwerkingsverbanden, we hadden een avond met de woningcorporaties en onze wethouder opende de eerste huizen van het dorpshart in Stompetoren.

 

5.000 sociale huurwoningen

De PvdA organiseerde een thema-avond over woningbouw met de vier Alkmaarse woningcorporaties. Hun belangrijkste voorstel is om de corporaties in de Kanaalzone 5.000 sociale huurwoningen te laten bouwen. Want alleen dan weet je zeker dat ze over 30 jaar nog steeds betaalbaar zijn. En dat het geen kleine ‘kippenhokken’ van 50 m2 voor 2,5 ton (of 720 euro huur in de maand) worden. De gemeente zal dat keihard vast moeten leggen. Andere interessante voorstellen waren onder meer 300 verplaatsbare woonstudio’s te bouwen, zoals die aan de Bergerweg. En een pleidooi om niet alleen huizen te bouwen, maar vooral ook te investeren in de leefbaarheid van de Kanaalzone. Ideeën die wij van harte ondersteunen!

Geestmerambacht

Afgelopen raad hadden we het over de toekomst van het Geestmerambacht. Het onderhoud van dit natuurgebied wordt nu nog grotendeels betaald uit een fonds dat we 30 jaar geleden gevuld hebben. En dat is nu bijna leeg. Dus moet er geld bij. Of vanuit de gemeente, of uit de markt. Voor de PvdA staat voorop dat het Geestmerambacht een rustig natuurgebied blijft. Dat altijd, voor iedereen, gratis toegankelijk is.

 

Bouwproject van de maand: Dorpshart Stompetoren

De eerste woningen in het nieuwe dorpshart van Stompetoren zijn onlangs feestelijk overgedragen aan de nieuwe bewoners. In totaal komen er 56. Met, minstens zo belangrijk, ook een nieuwe supermarkt en horeca. Zo blijven de voorzieningen in deze kern behouden en kunnen jongeren uit het dorp ook een huis krijgen. De PvdA vindt dit van groot belang. Zonder nieuwe impuls zou Stompetoren langzaam vergrijzen en dat zet de leefbaarheid in deze kern onder druk. Met dit plan, en de geplande uitbreiding in Stompetoren-West, kan het dorp weer jaren vooruit.

We bouwen meer dan huizen
Goed nieuws over twee van onze speerpunten deze maand: ontwikkelaars betalen mee aan de voorzieningen die nodig zijn om 15.000 nieuwe woningen te bouwen en er wordt gewerkt aan een regionaal plan voor schone energie.

 

Ontwikkelaars betalen mee
Projectontwikkelaars gaan meebetalen aan de noodzakelijke voorzieningen voor de 15.000 woningen die Alkmaar de komende 20 jaar langs het kanaal bouwt. Dat is de uitkomst van de discussie over de nota ‘Bovenwijkse voorzieningen’ afgelopen raad. De PvdA vindt dit goed nieuws, want als ontwikkelaars hier niet aan meebetalen moet de OZB omhoog. Wel hadden we liever gezien dat sociale huurwoningen vrijgesteld zouden worden, maar hier was helaas geen meerderheid voor. Gelukkig is er wel nog een korting voor de sociale sector, zodat toch de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Windmolens en zonnepanelen
In de regio Noord-Holland Noord wordt hard gewerkt aan plannen om meer duurzame energie op te wekken. Als onderdeel deze Regionale Energie Strategie organiseerde de gemeente Alkmaar de afgelopen maand drie inspraakavonden om te peilen waar in onze gemeente draagvlak is voor nieuwe windmolens en (grote hoeveelheden) zonnepanelen. De PvdA was bij alle drie deze bijeenkomsten en heeft veel goede suggesties gehoord. Deze worden nu eerst met de rest van de regio besproken, in april komt er een voorstel naar de raad. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit een goed en gedragen plan wordt.

Bouwproject van de maand: Ringerskwartier
Na jaren van plannen maken en weer afschieten, werd twee weken geleden dan eindelijk het definitieve ‘beeldkwaliteitsplan’ voor het Ringerskwartier gepresenteerd. Op wat nu nog het parkeerterrein is waar vroeger de Lidl zat, worden ruim 200 woningen gebouwd. Verdeeld over vier torens, met onderin ruimte voor winkels en horeca. Hiermee verandert dit stukje Overstad van een kale plak asfalt in een moderne tegenhanger van het oude centrum. Nu dit er ligt, gaan de architecten aan de slag. Wij hopen op een mooie uitwerking, die recht doet aan deze prachtige locatie.

December is een feestelijke maand. Ook voor de PvdA. Want er ligt een prachtig plan voor het oude gebouw van Rijkswaterstaat langs het kanaal. En een motie van ons heeft Alkmaar opnieuw een prijs opgeleverd: we zijn de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland!

Alkmaar openbare toilettenkampioen
In maart vroegen wij om in overleg met ondernemers meer toiletten in onze gemeente openbaar toegankelijk te maken. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal beschikbare toiletten. Daarmee is Alkmaar onlangs uitgeroepen tot ‘meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland’, omdat wij per hoofd van de bevolking de meeste openbaar toegankelijke toiletten heeft. We hopen dat evengoed nog meer toiletten opengesteld worden. Alle toiletten zijn te vinden via de ‘hoge nood app’ en te herkennen aan stickers naast de deur van deelnemende ondernemers.

Sint Pancras en Koedijk
Er is de afgelopen maanden veel te doen geweest over de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk en de wens van veel inwoners van Sint Pancras en Koedijk om zich bij Alkmaar aan te sluiten. De PvdA is altijd van menig geweest dat als een meerderheid van de bewoners dit wil, Sint Pancras en Koedijk van harte welkom zijn. Wij hopen van harte dat dit in goed overleg met Heerhugowaard en Langedijk zal gaan, want regionale samenwerking staat bij ons ook hoog in het vaandel.

Bouwplan van de maand: Kanaaldijk 301
Op 20 november werden de plannen voor het oude Rijkswaterstaatgebouw aan de Kanaaldijk gepresenteerd aan de buurt. De PvdA was hier bij en vindt het een prachtig plan. Er komen niet alleen 160 woningen, maar ook een prachtig plein, veel groen en een steiger aan het water. Precies wat wij voor ogen hadden toen we de Kanaalvisie aannamen. Uiteraard moet er nog flink wat water door het kanaal vloeien voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, maar het begin is er!

Bouwen aan een inclusieve stad

Ook afgelopen maand gebeurde er weer van alles in de Alkmaarse politiek. We lichten er drie dingen uit waar de PvdA heel blij mee is: het nieuwe LHBTI-beleid, nieuwe regels voor inspraak bij bouwprojecten en natuurlijk het bouwplan van de maand.

Regenboogbeleid

Alkmaar heeft de afgelopen jaren actief beleid gevoerd om de acceptatie van LHBTI’ers te bevorderen. De jaarlijks terugkerende Alkmaar pride week is hier het meest zichtbare element van. Helaas zien we dat de acceptatie van homoseksualiteit en genderinclusiviteit toch nog steeds onder druk staat. Daarom is het regenboogbeleid verlengd. Met speciale aandacht voor groepen waarin dit moeilijk bespreekbaar is, zoals ouderen en religieuzen. De PvdA ondersteunt dit beleid van harte.

Inspraak bij bouwprojecten

Alkmaar krijgt nieuwe regels voor hoe omwonenden betrokken moeten worden bij bouwplannen. Voortaan is het uitgangspunt dat er altijd zo hoog mogelijk ingezet moet worden op de zogeheten ‘participatieladder’. Dit betekent dat omwonenden echt een stem krijgen bij bouwplannen. De PvdA vindt dit een goede ontwikkeling. Wel zijn er op ons initiatief veel eenvoudiger regels opgenomen voor kleine verbouwingen, zoals een dakkapel. Ook daar is overleg met de buren natuurlijk een goed idee, maar hoeft niet de hele straat mee te beslissen.

Bouwplan van de maand: Ahrend-gebouw

Het voormalige kantoorpand van Ahrendt aan de Picassolaan staat al jaren leeg, ondanks de hoge woningnood. Nu ligt er eindelijk een plan. Het oude gebouw gaat tegen de vlakte. In plaats daarvan komen er 148 appartementen in alle prijsklassen. Daarnaast is dit het eerste project waar de nieuwe participatieregels (zie boven) voor gelden. Op een eerste inloopavond waar wij bij waren werd door omwonenden alvast enthousiast gereageerd op dit plan.

Klaar voor de toekomst!

Komende maand wordt besloten hoe we in Alkmaar van het gas af gaan. Er ligt een goed plan, waar de PvdA erg blij mee is. Waar we ook blij mee zijn, zijn de prachtige nieuwe zorgappartementen die in de Kooimeer gepland zijn. En uiteraard met een schitterend verlopen tiende Pride Parade.

 

Goede warmtevisie

De eerste kaders voor hoe we de komende dertig jaar van aardgas over gaan stappen op andere warmtebronnen zijn bekend. Voor veel mensen verandert er voorlopig nog niets, maar zes buurten stappen nog vóór 2030 van gas over op het warmtenet van HVC of een andere duurzame oplossing. Samen met de buurt wordt gekeken wat voor eenieder het voordeligst is. Voor de PvdA is belangrijk dat verwarming betaalbaar blijft en dat nieuwe technieken waarmee je op termijn flink op je energierekening bespaart niet alleen voor een elite zijn weggelegd. We zijn dan ook blij dat juist de corporaties voorop lopen in de warmtetransitie. Meer comfort en een lagere energierekening: dat wil toch iedereen?

 

Tiende pride parade

25 mei was alweer de tiende editie van de Alkmaar pride grachtenparade. Uiteraard voer de PvdA ook dit keer weer mee. In Alkmaar is plek voor iedereen en dat willen we uitdragen ook. De PvdA verbindt! Het weer zat mee en de sfeer zat er goed in. Al met al een heel gezellige middag.

 

 

Woningbouwproject van de maand: Kooimeer

Het voormalige verzorgingstehuis Kooimeer maakt plaats voor 123 zorgappartementen voor ouderen. Eén derde wordt sociale huur, één derde middenhuur en één derde koopappartementen. Een mooie mix. Omdat de behoefte aan dit soort appartementen groot is, komt er een versnelde procedure om de vergunningen te regelen. De eerste schetsen zien er prachtig uit en het gebouw wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Een project om trots op te zijn!

 

 

Fietsen door de provincie

Afgelopen maand waren we als PvdA druk met de campagne voor de provinciale verkiezingen. Maar ook met het EK wielrennen dat deze zomer komt. En we hebben deze maand een wel heel bijzonder bouwproject van de maand: het voorstel om op Overstad twee ultramoderne woontorens te bouwen.

Provinciale verkiezingen

20 maart mocht u naar de stembus. Wij willen alle ruim 114 duizend Noord-Hollanders die daarbij op de PvdA hebben gestemd van harte bedanken! Dankzij u krijgen we zes zetels in de Provinciale Staten. Waaronder één voor het Alkmaarse oud-raadslid Gert-Jan Leerink. Wij wensen hem de komende jaren heel veel succes!

Alkmaar wielrenstad

Het is definitief: het EK wielrennen van 2019 vindt plaats in Alkmaar. Onze gemeente zet zich daarmee goed op de kaart voor alle Europese wielerliefhebbers. In juni is Alkmaar ook al het toneel van de meerdaagse Ronde van Noord-Holland. En op de wielerbaan worden al jaren kampioenschappen baanwielrennen gehouden. Nu de gemeente ook nog besloten heeft dat er een oefenparcours voor de jeugd komt, kunnen we definitief zeggen dat Alkmaar een echte wielrenstad is.

Bouwproject van de maand: Overstad

De komende jaren moet Overstad echt veranderen naar de moderne tegenhanger van ons historische stadscentrum. Met nog steeds ruimte voor (grote) winkels, maar ook voor groen en voor moderne stadsappartementen. Omdat we die woningen ook betaalbaar willen houden, kiest de PvdA daarbij nadrukkelijk voor hoogbouw. Veel + groen + betaalbaar = hoogbouw. Met wat ons betreft een hoogteaccent achter de Ringersfabriek. Een uitgebreide toelichting over ons standpunt over hoogbouw vindt u op onze website: www.pvdaalkmaar.nl.

Gijsbert Van Iterson Scholten

Gijsbert Van Iterson Scholten

Ik ben Gijsbert van Iterson Scholten, 37 jaar en ik woon in Alkmaar Noord. Ik werk als docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn motto is: ‘Als je ergens wat over te zeuren hebt, moet je ook bereid zijn er wat aan te doen’. Ik kom graag in gesprek met u over jeugd, duurzaamheid

Meer over Gijsbert Van Iterson Scholten