Verkiezingsprogramma: Ambitieus en Verbindend

10 december 2017

Vandaag presenteert de PvdA Alkmaar zijn verkiezingsprogramma ‘PvdA Verbindt’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Met dit programma in het hart en hoofd willen wij de rol van een hedendaagse sociale en brede volkspartij op ons nemen. Om dit te realiseren gaan wij ons inzetten om de kracht van onze diverse samenleving optimaal te benutten. Dit betekent dat we er alles aan zullen doen om onder de uitdagende ontwikkelingen in de samenleving, de kloof tussen; ‘jong en oud’, ‘man en vrouw’, ‘homo en hetero’, ‘laagopgeleid en hoogopgeleid’, ‘kansarm en kansrijk’, ‘migratieachtergrond en autochtoon’, ‘religieus, spiritueel en niet religieus’ zo klein mogelijk moeten houden en waar mogelijk zelfs te verkleinen. Ons verkiezingsprogramma focust zich niet op een wensenlijstje of oneliners. De inhoud van ons programma zet een stip op de horizon, waar we grote groepen mensen achter een aantal gezamenlijke belangen, thema’s en speerpunten willen verbinden. Daarnaast willen we veel meer samen met de inwoners van Alkmaar het beleid van de gemeente vorm gaan geven.

Bewoners vooraf betrekken bij beleid dat hen direct raakt.

De PvdA Alkmaar heeft de laatste jaren vanuit de oppositie gezien hoe in Alkmaar grote groepen mensen en de gemeente tegenover elkaar kwamen te staan omdat er pas op het laatste moment werd geluisterd en geïnformeerd. Dat is niet meer van deze tijd, de inwoners zijn steeds beter geïnformeerd en willen steeds meer vanaf het begin betrokken worden. Dit is een ontwikkeling dat niet genegeerd mag worden. Hierdoor kozen we ervoor om de samenwerking met bewoners op te zoeken. Na goede samenwerkingen met de bewoners van onder meer de Frederik Hendriklaan, het Emmakwartier, de Arcadialaan en de Oosterburgstraat tegen bouwplannen die de leefbaarheid van die buurten zouden verminderen hebben we samen het beleid deels kunnen laten aanpassen. Ook hebben we samen gestreden met de inwoners van De Rijp voor een betere ontsluiting van bungalowpark EuroParcs en met omwonenden van de Herenweg werd voorkomen dat in de ochtendspits sluipverkeer de veiligheid van fietsers in gevaar bracht.

Zo hebben we vaak meegemaakt dat we via gesprekken en e-mails van bewoners de keerzijde van een bepaald voorstel te horen kregen. Het gesprek en terugkoppeling van de betreffende buurtbewoners inzake een voorstel van de gemeente moet in een eerdere stadium gebeuren en niet pas op het laatste moment. Deze ervaringen en verbinding met de bewoners willen we niet alleen vanuit de oppositie, maar ook vanuit het College op gemeente niveau uitdragen.

 

Samen wonen, werken en leven.

De PvdA Alkmaar staat voor een lokaal beleid waar iedereen meetelt en kan meedoen. Zo moet ook iedereen in staat zijn om de basisfundamenten van het leven op te bouwen. In Alkmaar dreigt een schaarste aan betaalbare woningen in de sociale woningbouw, met name op de laagste huurklasse. Dit raakt vooral jongeren, starters en ouderen. Maar ook mensen die langdurig werkloos zijn en structureel minder te besteden hebben. De PvdA Alkmaar wil de wachtlijsten verkorten door de komende vier jaar meer betaalbare woningen te laten bouwen. Voor ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen, betekent dit dat er ook maatwerk geleverd moet worden, door te kijken welke aanpassingen de woning nodig heeft om het wonen comfortabeler te maken. Er kan tegenwoordig veel meer met ICT toepassingen (domotica) dat ook in betaalbare woningen toegepast kan worden.

Het economisch beleid moet niet alleen gericht zijn op het vergroten van de mogelijkheden voor ondernemers, maar ten goede komen van iedereen binnen onze gemeente. Zo willen we meer mensen in een kansrijke positie brengen door meer bedrijven aan te trekken met toekomstbanen. Dit gaat gepaard met het faciliteren van trajecten die langdurige werklozen klaarstomen voor vacatures die (ook in de toekomst) altijd nodig zijn en waar in de regio een groot tekort aan is. Dit gaat met name om banen in de online business/IT, techniek en zorg. Dit betekent dat de PvdA met verschillende partijen afspraken wil maken over het bieden van voldoende (bij)scholing, stageplaatsen, leer-werkplaatsen en banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe minder werklozen binnen onze gemeente, hoe groter de lokale economie.

De PvdA wil ook inzetten op een gezamenlijk online platform voor lokale winkeliers, die daarmee beter de concurrentie aan kunnen met grote internationale webwinkels. We geven hiermee een antwoord op de behoefte om steeds meer via het internet te kopen en we kunnen als lokale economie een groter aandeel van het winkelend publiek bereiken. Hiermee geven we een impuls aan de lokale middenstand en de werkgelegenheid.

Het moet fijn zijn om in Alkmaar te leven. Met goede zorg voor wie dat nodig heeft en een grotere inspanning om Alkmaar duurzaam en klimaatneutraal te maken. Zo staan we voor een goede ondersteuning voor mantelzorgers en willen we zorgmijding voorkomen door stapeling van eigen bijdragen in de zorg aan te pakken. Tevens pleiten we ervoor dat de gemeentelijke lantaarnpalen geschikt gemaakt worden om elektrische auto’s op te laden, zodat bezitters van een elektrische auto overal in kunnen pluggen. Tenslotte pleiten we voor een terugkeer van sluitingstijden in de horeca. Zonder daarbij overigens een specifiek tijdstip te noemen, omdat dit samen met betrokken ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden bepaald moet worden.

Bedankt voor het lezen!

 

 

 

Download hier het complete verkiezingsprogramma 2018 -2022   [Link verkiezingsprogramma 2018-2022]

Staat dit ook dicht bij jou? Blijf op de hoogte en volg ons op social media,

 

 

‘De PvdA Alkmaar heeft in de afgelopen raadsperiode als grootste landelijke partij in Alkmaar en als tweede partij in de raad inhoudelijk, constructief en met een  sociaal hart oppositie gevoerd. We hebben met deze stijl als lokale afdeling onze stempel kunnen drukken en veel resultaten bereikt. Alle kandidaten zijn hierdoor zeer gemotiveerd. Geïnspireerd door wat er de afgelopen herindelingsverkiezingen in Leeuwarden is gebeurd, wil de PvdA Alkmaar de lijn doorzetten. Ook in Alkmaar hebben we de ambitie om met een sociaal hart bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij te worden.
Op naar 21 maart 2018!’